Par senioru pasākumu Medumos “Ar lapkriti sadancī dodos es”

  1. oktobra pēcpusdienā Medumu Tautas nama zālē kuplā skaitā kā vietējie iedzīvotāji, tā arī viesi, sanāca uz senioriem veltītu pasākumu “Ar lapkriti sadancī dodos es”.

Pasākuma galvenie viesi, Daugavpils lietuviešu biedrības “Rasa” amatiermākslas kolektīvs, meistarīgi noskaņoja visus pasākuma apmeklētājus uz pozitīvas noskaņas. Kā dziesmas, tā arī dejas un stāsti, iedrošināja vietējos seniorus arī pašiem dziedāt dziesmas, doties sadancī un arī lasīt dzeju.

Pie siltām sarunām tika novadītas dažas rudenīgas spēles, kā arī Medumu Jauniešu centra vadītāja Diāna Mikulane izskaidroja, kā var pašrocīgi izveidot lelli amuletu.

 

Īpaša pateicība jāizsaka Daugavpils lietuviešu biedrības “Rasa” amatiermākslas kolektīvam un tā vadītājam Gintaram Andrijauskam par pozitīvi pavadīto pēcpusdienu, kas ilgi paliks atmiņā. Atsevišķs paldies sniedzams par palīdzību pasākuma organizēšanā Medumu Jauniešu centra vadītājai Diānai Mikulānei un sociālajai darbiniecei Regīnai Gligorei – bez viņu palīdzības šajā pasākumā daudz kas nebūtu iespējams. Paldies arī Medumu pagasta pārvaldes vadītājam Nikolajam Poltavecam un Daugavpils novada domes deputātam Visvaldim Ločam par atsevišķi sniegto uzmanību vietējiem senioriem, kā arī pateicamies Daugavpils novada domei un Medumu pagasta pārvaldei par sniegto finansējumu šāda veida pasākumiem.

Ar nepacietību gaidām nākamās reizes, kad seniori sanāks tik pat kuplā un draudzīgā skaitā!

Informējam, ka papildus iemācīties veidot lelli amuletu kopā ar Diānu Mikulani var apmeklējot radošo darbnīcu šī gada 24. oktobrī plkst. 13:00 Medumu pagasta Jauniešu centrā.

 

Foto:

Diāna Mikulane

Elizabete Poddubnova

Gunita Belinska-Traškova

 

Teksts:

Elizabete Poddubnova