PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Personas datu apstrādes Pārzinis:
Augšdaugavas novada pašvaldība (Medumu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.91420698303, adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460, tālr.: 65471563, e-pasts: parvalde@medumi.lv)

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
e-pasts: datuaizsardziba@dnd.lv, tālr.: 65422281

 

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Augšdaugavas novada pašvaldībā var iegūt Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā Personas datu aizsardzība https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/ vai klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.