Priecīgus svētkus vēlot!

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,

ikvienam nes debesu gaišumu.

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām

domām, darbīgām dienām un

priecīgiem atelpas brīžiem.

Lai mūsos mājo un valda godaprāts,

neatlaidīga griba saprasties,

paciest un palīdzēt

Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas

Un laimes mirkļi aši aizzibēs.

Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,

Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.

(K.Apšukrūma)

 

Skaistus Jums svētkus vēl Medumu pagasta pārvalde!