10. Jauniešu sadraudzības vakars Medumos

Šī gada 27. janvāri Medumu pagastā notika 10. Jauniešu sadraudzības vakars. Šogad Medumu jauniešiem bija gods svinēt skaistu un apaļu jubileju. Medumiešus atbrauca apsveikt Vecsalienas, Naujenes, Līksnas, Sventes, Biķiernieku, Maļinovas, Demenes, Skrudalienas, Kalkūne, Salienas, Lauceses pagasti. Medumu jauniešus apsveica arī Daugavpils novada domes deputāts Valērijs Hrāpans un Daugavpils novada Izglītības pārvaldes pārstāvji Milāna Loča un Oļesja Ņikitina.

Ciemiņi atbrauca ar interesantām un gardam dāvanām. Naujenes un Līksnas pagasts rādīja video, bet citi pagasti uzstājas ar saviem priekšnesumiem, kuros viņi rādīja cik mums bija jautra, interesanta, aizraujoša un smieklu pilna bērnība. Bet Milāna Loča un Oļesja Ņiktina novelēja mums turpināt augt un attīstīties un būt tikpat aktīviem un čakliem kā līdz šim.

Medumu jaunieši pasākumam gatavojās ar augstu atbildību un degsmi. Viņi veidoja košus ziedus, kuri tika dāvināti visām vakara lēdijām. Medumu jaunieši piedomāja arī par spožo un svinīgo zāles noformējumu – tā tika rotāta ar  baloniem un dažādiem svētku dekoriem. Tāpat tika izveidota  foto prezentācija, kurā apkopoja visu 10 gadu sadraudzības vakaru spilgtākos mirkļus. Medumu jaunieši sava priekšnesumā parādīja kā viņi gaidīja un svinēja 10 gadu jubileju, kā arī cienāja savus viesus ar svinīgu pīrāgu. Tika pasniegtas arī pateicības balvas par ilggadēju draudzību – Viktoram Petaško (Svente), Innai Dubovskai (Demene), Alevtīnai Mihailovai (Skrudaliena), Andrejam Brūnam (Laucese).

Medumu jauniešu vidū bija jubilārs, kurš šajā vakarā svinēja 20 gadu jubileju. Jubilārs tika sveikts ar dāmu saldajām bučām.

Medumu jaunieši izsaka pateicību visiem ciemiņiem. Svētki noritēja lieliski, neviens ciemiņš nedevās mājas ar drūmu sejas izteiksmi.