18.novembrim veltītais svinīgais pasākums

2013.gada 14.novembrī Medumu pagasta Tautas nams aicināja Medumu pagasta iedzīvotājus uz svinīgo pasākumu, kas bija veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai – 18.novembrim—–.

Aktīvākie pagasta jaunieši Evita Gornovska, Igors Lisjonoks un Ēriks Surmovičs palīdzēja sagatavot un novadīt šo sirsnīgo pasākumu.

Ar jauku dzejolīti visus klātesošos iepircināja divas māsiņas Olga un Juliana Petkunes.
Pasākuma laikā skaņdarbus atskaņoja akordeonists Henriks Deruks un dziedāja slāvu biedrības “Uzori”  dalībnieki.

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai Medumu pagasta pārvalde pateicās un apbalvoja ar pateicībām sekojošus Medumu pagasta iedzīvotājus:

Nominācijā
„Par ilggadēju darbu Medumu pagasta labā”

Leongina Božko

Daudzus gadus Leongina strādā Medumu pagastā par galveno grāmatvedi. Leongina ir tas cilvēks, kurš vienmēr ar sapratni uzklausīs jebkuru cilvēku, kā arī ieteiks problēmas risinājumu. Leongina ir mīloša un gādīga mamma savām divām meitām un pašam mīļākajam mazdēliņam.

 

Tatjana Fjodorova

Savas darba gaitas Tatjana uzsāka uzreiz pēc Medumu vidusskolas absolvēšanas, strādājot par Medumu vidusskolas sekretāri. Tatjana ir  ļoti atbildīga, taktiska, izpalīdzīga, darbu dara pēc vistīrākās sirdsapziņas. Tatjana ir pati labākā mamma ne tikai savai meitai, bet arī labākā skolas dežurējošā mamma.

 

Eduards Mikulans

Eduards visu savu darba mūžu strādā par šoferi Medumu pagasta labā. Eduardam ir zelta rokas, viņš vienmēr spēj realizēt visinteresantākās idejas, kā rezultātā top no koka darinātas šūpoles, nojumes un vēl daudz kas cits. Eduards ir ļoti draudzīgas daudzbērnu ģimenes tēvs un mīļotais vectēvs saviem pieciem mazbērniem.

Nominācijā
„Par Medumu pagasta vēsturiskā mantojuma saglabāšanu”

Jānis Stikāns

Daudzus gadus nostrādājis par Medumu vidusskolas direktoru, amatu mācības un vēstures skolotāju. Jānis izveidoja Medumu pagasta muzeju, tādā veidā saglabājot Medumu pagasta vēsturisko mantojumu. Šobrīd Jānis atrodas pelnītā atpūtā un ir gādīgs vectēvs saviem mazbērniem, kuriem velta visu savu brīvo laiku, kā arī audzina savos bērnos un mazbērnos mīlestību pret savu dzimteni un tās vēsturi.

 

Miropija Petkune

Miropija šobrīd ir Medumu pamatskolas vēstures, sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāja, kā arī Kalkūnes bāriņriesas locekle Medumu pagasta teritorijā. Miropija ir Medumu pagasta muzeja glabātāja un papildinātāja. Viņa māca skolēnus saglabāt tradīcijas un audzina bērnos patriotismu. Neskatoties uz savu aizņemtību, Miropija vienmēr atrod laiku saviem bērniem un mazbērniem.

Nominācijā
„Par ieguldījumu Medumu pagasta garīgajā dzīvē”

Kristīne Bučene

Kristīne ir Medumu pagasta aktīvāko senioru piemērs, kura vienlaicīgi visu savu brīvo laiku velta vecticībnieku tradīciju un paražu saglabāšanai, kā arī palīdz atjaunot  Medumu pagasta Vecticībnieku draudzes namu un sakopt Medumu kapus. Kristīne ir ļoti atsaucīga, smaidīga, izpalīdzīga un sabiedriska sieviete.

 

Marija Celminska

Marija ir garīgi stipra un enerģiska sieviete, kura palīdz saglabāt katoļu baznīcas tradīcijas Medumu pagastā. Viņa ne tikai ir izaudzinājusi savus bērnus un palīdzējusi audzināt mazbērnu, bet arī turpina audzināt īpašus bērnus, kuriem ir nepieciešams nedaudz vairāk uzmanības, mīlestības un rūpju nekā parastiem bērniem.

 

Vladimirs Lapkovskis

Neskatoties uz savu aizņemtību piemājas saimniecībā, kura izveidota uz vecāku māju pamata, Vladimirs ir pareizticīgās baznīcas tradīciju un vērtību paraugs Medumu pagastā, kurš savu ticību izdzīvo ar saviem darbiem. Vladimirs ar savu ģimeni, kurā ir izaudzināti divi bērni un šobrīd aug divi mazbērni, ir atjaunojis piemiņas krustu Kščevā, vietā, kur agrāk ir bijusi pareizticīgo baznīca.

Nominācijā
„Par labsirdību un dāsnumu”

Žanna Celminska

Žanna ir izaugusi ģimenē, kur katoliskās baznīcas vērtības ir ļoti svarīgas, tāpēc savā dzīvē citiem arī nes šīs vērtības. Svarīgākais, ka šīs vērtības viņa nes ar savu dzīves piemēru. Žanna vienmēr ir gatava palīdzēt citiem grūtos apstākļos nonākušiem cilvēkiem. Viņa ir tas cilvēks, kas dara žēlsirdības darbus un nodarbojas ar labdarību.

 

Regīna Kimbare

Līdz šim visu savu darba mūžu Regīna ir veltījusi Medumu pagasta iedzīvotājiem un to veselības uzlabošanai, strādājot par feldšeri. Viņa ir rūpējusies par vairāku Medumu pagasta iedzīvotāju paaudžu veselību. Regīna ir tas cilvēks, pie kura palīdzību var lūgt jebkurā diennakts un gada laikā. Viņa ir ļoti labsirdīga, žēlsirdīga un saprotoša māmiņa visiem pagasta iedzīvotājiem.

Nominācijā
„Par ieguldījumu Medumu pagasta jauniešu sabiedriskajā dzīvē”

Milāna Loča

Milāna ir savu vecāku lielākais lepnums, jo viņa ne tikai ļoti labi mācās, bet arī ir sabiedriski visaktīvākā jauniete Medumu pagastā. Ar Milānas palīdzību ir realizēti jau vairāki projekti, kuru rezultātu var novērtēt un izmēģināt jebkurš pagasta iedzīvotājs. Lai gan Milāna šobrīd mācās tālu Rīgā, viņa neaizmirst arī par savu dzimto pagastu, pārstāvot dažādos novada līmeņa pasākumos un konkursos. 

Nominācijā
„Par ieguldījumu Medumu pagasta lauksaimniecības attīstībā”

Antoņina un Leopolds Belinski

Antoņina un Leopolds ir zemnieku saimniecības „Vītiņi” īpašnieki, kuri neskatoties uz zemnieku saimniecībā apstrādājamajiem daudzajiem hektāriem zemes un liellopiem, tajā skaitā slaucamām govīm, vienmēr ir aktīvi un dzīvespriecīgi. Antoņina un Leopolds ir izaudzinājuši dēlu un meitu un tagad vairāk rūpju var veltīt mazajam mazdēliņam.

 

Vilija un Jurijs Gulbinski

Piemājas saimniecības „Audēji” īpašnieki Vilija un Jurijs Gulbinski vienmēr atrodas darba procesā, jo regulāri ir jāapstrādā vai jānopļauj lielās zemes platības un jāpabaro daudzie liellopi, tajā skaitā slaucamas govis. Darba procesā neatsverama ir arī abu meitu palīdzība.

 

Lūcija un Aleksandrs Kuzņecovi

Zemnieku saimniecības „Strazdi -1” īpašnieki Lūcija un Aleksandrs ir ļoti strādīgi cilvēki, jo viņiem jāapkopj lielas zemes platības un jāpabaro daudzos liellopus, tajā skaitā slaucamas govis. Lielu prieku abiem zemnieku saimniecības īpašniekiem sagādā abu izaudzinātie trīs bērni – viens dēls un divas meitas, kā arī abi mazdēliņi.

 

Ņina un Pjotrs Latočkas

Ņina un Pjotrs ir ļoti sabiedriski aktīva ģimene, kura neskatoties uz savu aizņemtību bioloģiskajā zemnieku saimniecībā „Alkšņi”, vienmēr atrod laiku arī sabiedriskām aktivitātēm. Zemnieku saimniecības rīcībā ir ļoti lielas zemes paltības, liellopi, tajā skaitā slaucamas govis un vairāki zirgi. Saimniecības darbos Ņinai un Pjotram palīdz abi bērni – dēls un meita.

 

Ligija un Aleksejs Petračonoki

Bioloģiskajā piemājas saimniecībā „Bērziņi”, kuru īpašnieki ir Ligija un Aleksejs Petračonoki, darbs vienmēr sokas raiti, kā nekā jāpagūst apkopt lielas zemes platības un pabarot daudzos liellopus, tajā skaitā slaucamas govis. Ģimenē ir izaudzināti divi bērni – dēls un meita, kuri sagādā Ligijai un Aleksejam lielu prieku un gandarījumu par paveikto.

Nominācijā
„Medumu pagasta lielākajai draudzīgajai ģimenei”

Gaļina un Vladimirs Rižiji

Gaļina un Vladimirs ir dibinājuši Medumu pagasta šī brīža skaitliski vislielāko ģimeni, jo viņu ģimenē ir dzimuši astoņi bērni. Daži no bērniem jau ir izauguši un dibinājuši paši savas ģimenes. Visi bērni ir sabiedriski aktīvi, strādīgi un draudzīgi. Gaļina un Vladimirs māca saviem bērniem strādīgumu piemājas saimniecībā.

Nominācijā
„Medumu pagasta draudzīgākajai audžuģimenei”

Jekaterina un Mihails Lukašenoki

Jekaterinas un Mihaila ģimene ir Medumu pagasta draudzīgākā audžuģimene, kura audzina ne tikai savus četrus bērnus, bet arī piecus audžubērnus. Mihails daudzus gadus strādā Medumu pagastā par pastnieku, kuru gaida visi pagasta iedzīvotāji, sevišķi tie, kuri dzīvo pagasta nomalēs. Visi Lukašenoku ģimenes bērni tiek audzināti darbam. Bērniem ir radīta ģimeniski draudzīga vide, kura mūsu laikos ir ļoti reta parādība.

Nominācijā
„Medumu pagasta sabiedriski visaktīvākajai ģimenei”

Jerena un Visvaldis Loči

Jerena un Visvaldis ir Medumu pagasta sabiedriski visaktīvākā ģimene.  Viņi abi ir ne tikai izaudzinājuši tik pat sabiedriski aktīvu meitu, bet arī daudz palīdzējuši Medumu pagastam, piedaloties dažāda veida pasākumos un pārstāvot Medumu pagasta godu.

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai, ar Daugavpils novada pašvaldības pateicībām tiek apbalvoti sekojoši Medumu pagasta iedzīvotāji

Olga Davļetbajeva

Daudzus gadus Olga ir godprātīgi nostrādājusi Medumu pagastā par grāmatvedi un kasieri. Olgai ir labas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem, viņa ir laipna, atsaucīga, precīza un punktuāla. Olga daudz palīdz savam brālim un viņa sievai zemnieku saimniecībā, kura ir izveidota uz vecāku mājas pamata. Olga ir gādīga mamma dēlam un rūpīga vecmamma vienīgajai mazmeitai, kurai garajos ziemas vakaros vienmēr top kāds jauks un silts adījums.

 

Nikolajs Fjodorovs

Lai gan Nikolajs Medumu pagastā strādā par autobusa šoferi nedaudz mazāk par 10 gadiem, šajā laikā viņš ir iekarojis daudzu pagasta bērnu sirdis kā „tēvocis Koļa”. Nikolajs Medumos ir pazīstams kā ļoti kārtīgs, korekts, pieklājīgs, strādīgs, tehniku mīlošs un saudzējošs cilvēks. 
Nikolajs ir ļoti atbildīgs cilvēks, tāpēc pret viņam uzdotajiem uzdevumiem izturas ar vislielāko atbildību. Nikolajs ir gādīgs vīrs sievai un mīlošs tēvs meitai.

 

Vita Mikulāne

Medumu pamatskolas garšīgo pusdienu autore – pavāre Vita, nemainīgi strādā Medumu pamatskolā jau daudzus gadus. Vita ir atbildīga, prasīga, radoša, enerģiska, viesmīlīga un ar mūsdienīgu pieeju savā darbā. Vita ir gādīga un mīloša mamma divām meitām, kā arī vecmamma mazbērniem.

 

Jeļena Stikāne

Vairākus gadu desmitus Jeļena strādā par Medumu pagasta bibliotekāri, kādu laiku savienojot amatu ar Medumu vidusskolas bibliotekāres amatu. Šajā laikā Jeļena ir uzņēmusi daudz augstu viesu, tajā skaitā valsts prezidentus. Jeļena tiek raksturota kā mūsdienīgi domājoša sieviete,  gādīga sieva, mamma un vecmamma. Jeļenas daudzo hobiju vidū ir rokdarbi, pavārmāksla, kā arī grāmatu lasīšana. 

Māsiņas Juliana un Olga Petkunes priekšnesuma laikā


Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs sveic Medumu pagasta iedzīvotājus

Slāvu biedrības “Uzori” dalībnieki svinīgā koncerta laikā

Apbalvotie Medumu pagasta iedzīvotāji.
Paldies viņiem par visu!