2014.gada 4.septembrī Sventes pagasta tautas namā notiks diskusija “Sventes un Medumu pagastu nākotnes attīstība”

4.septembrī plkst.18:00 Sventes pagasta tautas namā notiks atvērtā diskusija „Sventes un Medumu pagastu nākotnes attīstība”—–.

Diskusija tiek veidota ar mērķi uzzināt pagastu iedzīvotāju viedokli par aktuālajām problēmām pagastos un novadā kopumā, kā arī kopīgiem spēkiem meklēt iespējamos risinājumus un priekšlikumus veiksmīgai pagastu attīstībai.

Daugavpils novada attīstības plānā Sventes pagasts ietverts kā viens no pieciem novada attīstības centriem, un, balstoties uz šim centriem, plānots virzīt arī kaimiņu pagastu attīstību. Sventes un Medumu pagastā ir vairāki kopīgi saskarsmes punkti un līdzīgi risināmie jautājumi. Diskusijas ietvaros plānots pārrunāt ar ezeru apsaimniekošanu saistītos jautājumus, nodarbinātības veicināšanas iespējas, kā arī citus iedzīvotājiem būtiskus jautājumus!

Atvērtā tipa diskusija nozīmē to, ka ikvienam interesentam būs iespēja izteikt savu viedokli vai uzdot jautājumu! Visas idejas, viedokļi un priekšlikumi tiks apkopoti, lai kopīgi atrisinātu esošās problēmas!

Tiekamies 4.septembrī plkst.18:00 Sventes pagasta tautas namā un veidosim mūsu pagastu nākotni kopīgiem spēkiem!