2014.gadā Medumos tiks realizēts jauns labiekārtošanas projekts

Šogad Medumu parkā tiks realizēts vēl viens labiekārtošanas projekts—–

2014.gada 10.februārī biedrība „Medumu ezers” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta „Zivju kūpinātavas ierīkošana Medumu ezera publiskajā atpūtas zonā” (LAD projekta Nr.13-03-ZL16-Z401201-000004) iesnieguma apstiprināšanu.

Projekts tiks īstenots Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projekta kopējais finansējuma ir 5206.10EUR, tajā skaitā:

  1. publiskais finansējums 4685.49EUR apmērā (90% no attiecināmajām izmaksām);
  2. Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 520.61EUR apmērā (10% no attiecināmajām izmaksām).

Pēc līguma noslēgšanas un siltāka laika sagaidīšanas projekta realizācijas darbus veiks SIA „LD Būve”.

Projekta realizācijas rezultātā tiks ierīkota metāliska zivju kūpinātava, kura būs apmūrēta ar akmeņiem, tiks uzstādīts koka galds, četri baļķu soli, uzstādīts mangals un atkritumu urna, kas atradīsies uz apaļa bruģakmens laukuma ar nelielām apmalēm.

Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 31.augustam.

Uz tikšanos Medumu parkā!