28.11. / 15.00 Vienības nama koncertzālē PŪTĒJU ORĶESTRIS „BALVI” DAUGAVPILĪ


 

 Daugavpils 740. gadskārtā Latviešu kultūras centrs ielūdz māksliniekus no Latvijas novadiem. Šoreiz mūsu pilsētā viesosies latgalieši Balvu kultūras centra Tautas pūtēju orķestris „Balvi” Egona Salmaņa vadībā. Kultūras projektu „Latvijas novadi Daugavpilī” atbalsta Daugavpils pilsētas dome. Daugavpils jubilejas gadā pūtēju orķestra „Balvi” koncertu Latviešu kultūras centrs dāvina daugavpiliešiem un pilsētas viesiem.  Ieeja bezmaksas. —–

 Balvu pūtēju orķestra pirmsākumi ir datējami ar 1932.gadu, kad 15 vīri nodibina Balvos pirmo pūtēju orķestri. Tā tālākā dzīves vēsture caurvijas ar dažādu mūziķu, diriģentu un orķestra vadītāju ienākšanu kolektīvā, kas ar savu klātbūtni kuplina gan mūziķu profesionālo sastāvu, gan popularizē Balvu pūtēju orķestra atpazīstamību ikkatrā nozīmīgā pasākumā kā Balvos tā arī citur Latvijā. Savā pēdējā darbības gadā, brīvās Latvijas laikā, orķestris piedalījās Latgales novada Dziesmu svētkos Daugavpilī 1940.gada 15.jūnijā.

 Tālāk sekoja pārmaiņu laiki, bet 1955.gadā orķestris tomēr atsāka savu darbību veidojot koncertprogrammas, uzstājoties Balvu brīvdabas koncertuzvedumos, novada un republikas Dziesmu svētkos, Raimonda Paula autorkoncertā Balvos (1981) un daudzos citos pasākumos.

 1987.gadā par orķestra diriģentu un māksliniecisko vadītāju kļūst Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūšamo instrumentu nodaļas absolvents Egons Salmanis, ar kura ienākšanu orķestrī sākas jauns radošs un mērķtiecīgs darba posms. Šodien orķestris ir pazīstams, kā labākais tautas pūtēju orķestris Latvijā, kas savu radošo darbību demonstrē un pierāda ļoti nozīmīgos republikas pasākumos, Balvu novada svētkos, salidojumos, labdarības koncertos un valsts svētku svinībās. 2013.gada Dziesmu svētku laikā, piedaloties pūtēju orķestru finālskatē, Balvu pūtēju orķestris otrajā grupā izcīnīja 1.vietu. (informatīvais materiāls ņemts no http://www.balvurcb.lv).

 28. novembrī plkst. 15.00 Tautas pūtēju orķestris „Balvi” 80 mūziķu sastāvā koncertēs Daugavpilī.

  ______________________________________________________________

Informācija: Latviešu kultūras centrs – www.vienibasnams.lv, tālr.: 6542669