Iedzīvotāju ievērībai

Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2016. gada septembrī

 

Janīna Jalinska 12.09.

14.09.

20.09.

27.09.

Kalkūnes pagasta pārvalde

Nīcgales pagasta pārvalde

Skrudalienas pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

17.00-18.00

14.00-15.00

15.00-16.00

14.00-15.00

Arvīds Kucins  26.09. Nīcgales pagasta pārvalde 14.00-16.00
Daina Amosova 08.09.

15.09.

Kalkūnes  pagasta pārvalde

Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pagasts

14.00-17.00

17.00-19.00

Jānis Belkovskis 05.09.

19.09.

Špoģu vidusskola

Dubnas pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-17.00

Andrejs Bruns 13.09.

23.09.

Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa

Laucesas kultūras nams, Mirnijs

9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 13.09.

15.09.

21.09.

Demenes pagasta pārvalde

Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pagasts

Salienas pagasta pārvalde

10.00-12.00

17.00-18.00

10.00-12.00

Roberts Jonāns 13.09. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns 12.09.

26.09.

Salienas pagasta pārvalde

Skrudalienas pagasta pārvalde

13.00-16.00

13.00-16.00

Edgars Kucins 06.09.

 

15.09.

Naujenes jaunatnes un sporta

centrs, Daugavas iela 34, Krauja

Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pagasts

15.00-18.00

 

17.00-19.00

Jānis Kudiņš 05.09.

 

 

19.09.

 

Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils

 

Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils

13.00-15.00

 

13.00-15.00

Janīna Kursīte  

16.09.

 

23.09.

 

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

10.00-12.00

 

10.00-12.00

Juris Livčāns 19.09.

 

19.09.

 

Biķernieku pagasta pārvalde

 

Naujenes sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrs, Vecstropi

 9.00-10.00

 

16.30-18.00

Anita Miltiņa 05.09.

19.09.

SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

Līksnas pagasta pārvalde

9.00-12.00

9.00-12.00

Vjačeslavs Moskaļenko 09.09.

15.09.

20.09.

27.09.

Vecsalienas pagasta pārvalde

Vienības iela 6, Lociki, Naujenes pagasts

Laucesas pagasta pārvalde

Ambeļu pagasta pārvalde

9.00-10.00

17.00-18.00

9.00-10.00

9.00-10.00

Aivars Rasčevskis 05.09.

12.09.

Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 06.09.

20.09.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Aleksandrs Studeņņikovs 28.09. Biķernieku pagasta pārvalde 8.30-9.30