EIROPAS SOLIDARITĀTES KORPUSA BRĪVPRĀTĪGIE CIEMOS MEDUMU PAMATSKOLĀ

27. oktobrī Medumu pamatskolā brīvprātīgie no Eiropas Solidaritātes korpusa, prezentēja sevi un savu programmu Medumu skolas 7. un 8. klases skolniekiem. 24 gadus vecā Gajane no Armēnijas un Dženi no Vācijas pastāstīja par savu pieredzi un piedzīvojumiem brīvprātīgo darbā . Meitenes pastāstīja, ka par Eiropas brīvprātīgo var būt katrs un ar to mudināja skolniekus mācīt angļu valodu un solīja atbraukt vēl, lai pārbaudītu, kā skolnieki gatavojas nākotnes darbam ESC un māca angļu valodu. Daudziem skolniekiem šis pasākums bija pirmā tikšanās pieredze ar ārzemju pārstāvjiem un skolnieki bija pārsteigti, ka meitenes no Armēnijas un Vācijas neatšķiras no viņiem pašiem un ir tik pat kautrīgi un uztraukti pirms tikšanās. Pasākums noritēja omulīgā un labvēlīgā gaisotnē, visi dalībnieki palika apmierināti un gatavi tālākai sadarbībai. Šis nelielais pasākums ir pirmais solītis Medumu pagasta skolniekiem Eiropas brīvprātīgo sadarbībā.

Organizators: Medumu pagasta bibliotēka

Norises vieta: Medumu pamatskola

Prezentācijas oratoru vadītāja: sociālas biedrības ODIN/VITA direktore Natālija Demjaņenko

Foto: J.Muštavinska