ANKETA IEDZĪVOTĀJIEM

Latvijas Pašvaldību savienība lūdz atbalstīt pašvaldību pakalpojumu saņēmēju aptauju, ko LPS veic projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros. Aptaujas mērķis ir gūt priekšstatu par to, cik lielā mērā klienti /iedzīvotāji/  ir apmierināti ar pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Latvijas valstspilsētās un novados 2021.gadā. Šī informācija ir nepieciešama, lai pēc projekta noslēguma 2024. gadā varētu izvērtēt, vai pašvaldību politiķu un darbinieku jaunās zināšanas, prasmes un rīki, kas pašvaldībām tiks piedāvātas projekta gaitā, ir palīdzējuši pašvaldībām pilnveidot savu veiktspēju.

Līdz ar to lūdzam aizpildīt pielikumā esošo anketu. Aizpildītās anketas lūdzam nosūtīt uz e-pastu parvalde@medumi.lv vai atnest līdz 13.decembrim uz pašvaldību (ielikt pastkastītē).

Anketa – klientu apmierinātība 2021

Visas saņemtās anketas tiks nosūtītas Latvijas Pašvaldību savienībai.