Aizvadīts Daugavpils novada jaunatnes salidojums 2017

Šī gada 5. un 6. augustā atpūtas bāzē “Višķezers” notika visgaidītākais šī gada notikums jauniešu dzīvē – Daugavpils novada jaunatnes salidojums 2017. Šogad salidojums tika veltīts tēmai “Attīsti sevi un savu novadu”. Pasākumā piedalījās 15 pagasti, tostarp, arī Medumu pagasta jaunieši.

Medumu pagastu salidojumā pārstāvēja: Igors Lisjonoks, Jevģēnijs Korotkovs, Deniss Kurņevičs, Ēriks Surmovičs, Ēriks Grāvelis, Ēriks Gusevs, kā arī Jevģenija Kaļinčuka, kura darbojās kā brīvprātīgais no Daugavpils novada. Salidojuma programma bija daudzveidīga. Tā sastāvēja no dažādām aktivitātēm, piemēram, „kosmiskā orientēšanās”, „Bermudu trijstūris” u.c. Kopumā salidojumā piedalījās 15 komandas. Lai jaunieši varētu labāk iepazīties viens ar otru, tika veidotas jauktas komandas no dažādu pagastu pārstāvjiem.

Katram pagastam bija jāsagatavo arī mājasdarbs. Pirmais uzdevums: sagatavot priekšnesumu par savu pagastu pēc 100 gadiem. Mūsu jaunieši priekšnesumā iesaistīja 7 jauniešus un visdažādāko inventāru. Otrs uzdevums: izrotāt savu māju (mūsu gadījumā teltis) pēc jauniešu uzskatiem uz 2117. gadu. Mēs bijām radoši, tāpēc nolēmām iesaistīt projektu: “Medumu jaunieši par Zaļo Latviju”, kurš tiek realizēts visas vasaras garumā. Mēs parādījām zinātniski vēsturisku izstādi 2117. Telts iekšā tika izvietoti „eksponāti”- mūsu eko-izstādes produkti, kā arī, žūrijas locekļiem tika piedāvāts praktisks uzdevums – izveidot orģinālu tauriņu. Šajā jautājumā mēs nevarējām iztikt bez mūsu jaunatnes lietu atbildīgā specialista Dianas Mikulānes. Viņa palīdzēja žūrijai izveidot kompozīciju. Pēc mājasdarbu prezentēšanas sekoja diskotēka. Pēc diskotēkas daudzi jaunieši vēl turpināja komunicēt. Pasākums veicināja draudzību un saliedētību ar citu pagastu jauniešiem. No rīta atbrauca  „Hofzumberg” suņu patversmes darbinieki ar saviem „padotajiem”. Prezentācija bija ļoti aizraujoša.

Visi jaunieši bija apmierināti, priecīgi un emociju pārpildīti. Mēs esam pateicīgi Daugavpils novadam par organizēto pasākumu.

Raksta autors: Igors Lisjonoks