Aktīvi tiek labiekārtota Medumu ciema teritorija

Iestājoties siltākam laikam, Medumu pagasta iedzīvotāji, īpaši jaunieši, aktīvi sāka labiekārtot Medumu parka un Jauniešu centram pieguļošo teritoriju—–.

Jaunieši atvēla lielus celmus ar tukšu viduci, uz kuriem drīzumā ziedēs puķes, tad visi draudzīgi no sagrieztiem kārkliem un lazdām izveidoja dekoratīvu grozu puķēm.

Pēc kā sētniece Aldona Šatreviča iestādīja dažādus krūmus, pēc kā visi sāka gaidīt nedaudz siltāku laiku, kad varēs nopirkt puķu stādus un sastādīt jaunajās puķu dobēs.

Tajā pašā laikā Medumu parkā pilnā gaitā turpinās celiņu tīrīšana, tiek izgriezti un aizvesti prom sausie koki.

Zēni sarūpē kārklus un lazdas jaunajai puķu dobei


… un tagad darbi var sākties…


Rezultātā tika izveidots jauna puķu dobe, bet svarīgākais ir tas, ka jauniešu iegūtās prasmes var noderēt viņiem arī turpmāk


Arī parka sausie koki pamazām tiek izvesti