APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

SAKARĀ AR VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKARTĒJO SITUĀCIJU

MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE APKALPO APMEKLĒTĀJUS PĒC IEPRIEKŠĒJĀ PIERAKSTA!

No 2020.gada 3.decembra Medumu pagasta pārvalde apkalpo cilvēkus tikai iepriekš piesakoties!

Informācijas sniegšanai:

  • Pārvaldes vadītājs                   29297155, e-pasts: nikolajs.poltavecs@medumi.lv
  • Pārvaldes lietvede                   65471563, e-pasts: parvalde@medumi.lv
  • Galvenā grāmatvede              26387923, e-pasts: leongina.bozko@medumi.lv
  • Kase                                           65450564, e-pasts: jekaterina.soloveja@medumi.lv
  • Komunālā saimniecība          29222351, e-pasts: parvalde@medumi.lv
  • Medumu bibliotēka                26841091, e-pasts: biblioteka@medumi.lv
  • Tautas nams                             20429281, e-pasts: parvalde@medumi.lv
  • Sociālais dienests                    29180811, e-pasts: regina.gligore@medumi.lv

e-pasts parvalde@medumi.lv