Atjaunots pašvaldības autoceļš 72-27 “Kščeva – Papuļi”

2017.gada 18.septembrī tika pabeigti pašvaldības autoceļa 72-27 “Kščeva – Papuļi” (p.k. 30+00 – 95+00) atjaunošanas darbi. Atjaunošanas darbi tika veikti 6,5 km garā ceļa posmā, atjaunojot vissliktākajā stāvoklī esošos ceļa posmus 2670 m garumā, 4,5 m platumā ar grants biezumu 15 cm.

Atjaunošanas darbus veica SIA “BauForm” 2017.gada augustā un septembrī. Kopējās ceļa atjaunošanas darbu izmaksas ar PVN sastādīja 42842,65 euro.

Pateicoties Daugavpils novada autoceļa fonda iedalītajiem līdzekļiem tika uzlabots autoceļa “Kščeva – Papuļi” seguma stāvoklis un šobrīd Medumu pagasta iedzīvotāji un vietējie zemnieki var izmantot atjaunoto ceļu.