Atsāk darbu Medumu pagasta bibliotēka

INFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJIEM

Saskaņā ar LR Kultūras ministrijas vadlīnijām Medumu pagasta bibliotēka līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām apmeklētājus apkalpo “zaļajā” jeb drošajā režīmā.

Apmeklējot bibliotēku:

 pieaugušajiem jāuzrāda derīgs “COVID-19” vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts kopā ar personu apliecinošu dokumentu;

 bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu;

 bērnus līdz 12 gadu vecumam pavada pieaugušais, kurš var uzrādīt atbilstošu sertifikātu.

Maksimālais uzturēšanās laikā bibliotēkā – 30 minūtes dienā.

Uzturoties bibliotēkā, jāievēro visi epidemioloģiskās drošības noteikumi!

“Zaļajā” jeb drošajā režīmā klātienē tiek nodrošināti visi bibliotēkas pamatpakalpojumi – grāmatu apmaiņa, iespēja apmeklēt lasītavu, saņemt datorpakalpojumus, kā arī kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumus.

 Ja apmeklētājs nevar uzrādīt derīgu “COVID-19” vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, par grāmatu saņemšanas kārtību lūdzam sazināties ar bibliotēku.

e-pasts: medumubibl@inbox.lv

Tālr. 28615883; 29955792