Attīstība

Medumu pagasta pārvalde informē, ka 2006.gada 22.novembrī tika pieņemts Medumu pagasta teritorijas plānojums. 2006.-2018.g. Plānošanas dokumentu izstrādāja Medumu pagasta padome, piesaistot SIA “Limnoloģijas institūts” speciālistus. Plānošanas dokumenta sagatavošanas laikā un pirms tā pieņemšanas Medumu pagasta padome izvērtēja un ņēma vērā:

  1. vides pārskatu, kā arī alternatīvos risinājumus nelabvēlīgās ietekmes uz cilvēku veselību un vidi novērtēšanai, samazināšanai vai kompensēšanai;
  2. attiecībā uz vides pārskatu saņemtos komentārus un priekšlikumus, kā arī 2006.gada 11.oktobra Vides pārraudzības biroja atzinumu par šo dokumentu;
  3. sabiedrības viedokli.

Ar teritorijas plānojuma dokumentāciju, kā arī ar vides pārskatu, atzinumiem par vides pārskatu un informāciju par termiņiem teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties:

  1. ierodoties Medumu pagasta pārvaldē Alejas ielā 2, Medumos, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā;
  2. sazinoties pa tālruņiem +371 654-71-563 vai +371 654-71-584;
  3. Medumu pagasta pārvaldes mājas lapā www.medumi.lv sadaļā “Attīstība” un apakšsadaļā “Teritorijas plānojums”.