Autoceļu saraksts pa uzturēšanas klasēm ziemas periodā

Daugavpils novada

Medumu pagasta pārvaldes

Autoceļu saraksts pa uzturēšanas klasēm

2016./2017.gada ziemas periodā

 

Nr.,

Karte

Autoceļa nosaukums Adrese(km) Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri Īpašas

Atzīmes

Ceļu

kategorija

no līdz     Autoceļa Caurtekas
Garums                 Seguma    skaits

(km)                       veids

 Garums

(m)

1             2   3   4     5        6  7      8       9
1. Juneļi-Šēderes pagasts 0,00 0,77 0,77 Grants 1      6 C
2. Juneļi-Kalkūnes pagasts 0.00 1,58 1,58 Bez seguma 1      6 D
3. Spīdolas-Pīles 0,00 1,43 1,43 Bez seguma 1      6 D
4. Irbes-Bāliņi 0,00 2,10 2,10 Bez seguma 2      8 D
5. Ausekļi-Ezerkalni 0,00 0,73 0,73 Bez seguma D
6. Pļaviņas-Vasarišķi 0,00 4.01 4.01 Bez seguma 8    48 C
7. Vasarišķi-Duļķini 0,00 1,63 1,63 Bez seguma D
8. Varoņi-Ezerkalves 0,00 0,68 0,68 Bez seguma D
9. Lauki-Medņukalns 0,00 0,28 0,28 Bez seguma D
10. A13 sošeja-Labdari 0,00 2,59 2,59 1,06 grants

1,53 bez seguma

2    12 D
11. Zeltiņi-Dievdoti 0,00 0,21 0,21 Bez seguma D
12. Arāji-Lauceses pagasts 0,00 1,71 1,71 Bez seguma 1     6 D
13. Krivinišķi-Lauceses pagasts 0,00 1,30 1,30 Bez seguma D
14. Ziedoņi-2-Dzeņi 0,00 7,86 7,86 6,29 bez seguma

1,57 grants

2

1

2

 12

6

12

D
16 Pustoši 0,00 0,44 0,44 Bez seguma D
17. Ziedoņi-2-Koki 0,00 1,74 1,74 Bez seguma D
18. Ziedoņi 0,00 0,38 0,38 Bez seguma D
20. Čakļi-Vārpas 0,00 0,22 0,22 Bez seguma D
21. Mežmaļi-Gaiškalni 0,00 3,13 3.13 Bez seguma 1   6 D
23. Censoņi-Demenes pagasts 0,00

 

0,57

 

0,57

 

Bez seguma D

 

24. Liepkalni-Upenieki 0,00 0,27 0,27 Bez seguma D
25. Liepnieki-Atvari 0,00 4,26 4,26 2,30 grants

1.96 bez seguma

3 12 D
26. Liepkalni-Arodnieki 0,00 1,33 1,33 Grants D
27. Kščeva-Papuļi 0,00 9,43 9,43 Grants 8  

48

C
28. Arodnieki-Bērzkalni 0,00 2,80 2,86 1,30grants

1,56 bez

seguma

1 6 D
29. Laivinieki-Kūdras 0,00 0,74 0,74 Bez seguma D
30. Brāļi-Laivinieki 0,00 1,78 1,78 Bez seguma D
31. Zirņi-Salmiņi 0,00 0,24 0,24 Bez seguma D
32. Māli- Mednieki 0,00 0,27 0,27 Bez seguma D
33. Māli 0,00 0,20 0,20 Bez seguma D
34. Odiņi-Mauriņi 0,00 0,41 0,41 Bez seguma D
35. Branči-Omiņi 0,00 0,68 0,68 Bez seguma D
36. Kščeva-Kurcums 0,00 3,80 3,80 Bez seguma 1 6 D
37. Čiekuri-Adamovo 0,00 3,53 3,53 Bez seguma 6 36 D
38. Auzāni-Avotiņi 0,00 1.0 1,0 Bez seguma 1 6 D
39. A13 sošeja-Auzāni 0,00 2,39 2,39 Bez seguma D
40. Ķieģeļnīca 0,00 0,29 0,29 Bez seguma D
41. Āžukalni-Ozolaine 0,00 0,39 0,39 Bez seguma D
42. Pastarati 0,00 0,76 0,76 Grants C
43. Pastarati-Puķes 0,00 0,32 0,32 Bez seguma D
44. Robežnieki-Rudzīši 0,00 7,21 7,21 0,69 grants

6,52 bez seguma

3

5

3

66 C
45. Dambīši-Lietuvas robeža 0,00 0,98 0,98 Bez seguma D
46. Kalves-Egles 0,00 1,35 1,35 Bez seguma D
47 Lāčplēši-Bērzaiņi 0,00 3,53 3,53 1,19 bez seguma

2,34 grants

2 12 C
48 Druvas-Ilga 0,00 3,54 3,54 Bez seguma 1 6 D
49. Lāčplēši-Dzidras 0,00 1,72 1,72 Bez seguma 1 6 D
50. Imantas-Rudzīši 0,00 3,47 3,47 Bez seguma 6 36 C
51. Akmentiņi 0,00 0,33 0,33 Bez seguma D
52. Lakstīgalas-Stabiņi 0,00 2,69 2,69 Bez seguma D
53. Bērziņi-Zvejnieki 0,00 0,47 0,47 Bez seguma D
54. Ziediņi-Kūdras 0,00 5,13 5,13 4,59 bez seguma

0,54 grants

3 18 D
55. Austrumi (A13 sošeja-Gorbunovka) 0,00 0,10 0,10 Bez seguma D
56. A 13 sošeja-Lāčplēši 0,00 2,73 2,73 Grants 1

1

6

6

D
57. V696 sošeja (Saulesstari) 0,00 0,53 0,53 Bez seguma D
58. Skolas iela-attīrīšanas iekārtas 0,00 0,16 0,16 Bez seguma 1 6 D
59. Alejas iela-šķūņi 0,00 0,17 0,17 Bez seguma D
Pagastu  ceļu un ielu kopgarums  t. sk.                   102,42

                                                                                           

                                                                                  24,82           Grants      

                                                                                  77,60           Bez seguma   

                                                                                    2,08           Melnais (iela)        

                                                                                    0,43           Grants (iela)