Autoceļu saraksts pa uzturēšanas klasēm vasaras periodā

Daugavpils novada

Medumu pagasta pārvaldes

Autoceļu saraksts pa uzturēšanas klasēm 2016.gada vasaras periodā

 

Nr.,

Karte

Autoceļa nosaukums Adrese(km) Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri Īpašas

Atzīmes

Ceļu

kategorija

no līdz     Autoceļa Caurtekas
Garums                 Seguma    skaits

(km)                       veids

 Garums

(m)

1             2   3   4     5        6  7      8       9
1. Juneļi-Šēderes pagasts 0,00 0,77 0,77 Grants 1      6 C
2. Juneļi-Kalkūnes pagasts 0.00 1,58 1,58 Bez seguma 1      6 D
3. Spīdolas-Pīles 0,00 1,43 1,43 Bez seguma 1      6 D
4. Irbes-Bāliņi 0,00 2,10 2,10 Bez seguma 2      8 D
5. Ausekļi-Ezerkalni 0,00 0,73 0,73 Bez seguma D
6. Pļaviņas-Vasarišķi 0,00 4.01 4.01 Bez seguma 8    48 C
7. Vasarišķi-Duļķini 0,00 1,63 1,63 Bez seguma D
8. Varoņi-Ezerkalves 0,00 0,68 0,68 Bez seguma D
9. Lauki-Medņukalns 0,00 0,28 0,28 Bez seguma D
10. A13 sošeja-Labdari 0,00 2,59 2,59 1,06 grants

1,53 bez seguma

2    12 D
11. Zeltiņi-Dievdoti 0,00 0,21 0,21 Bez seguma D
12. Arāji-Lauceses pagasts 0,00 1,71 1,71 Bez seguma 1     6 D
13. Krivinišķi-Lauceses pagasts 0,00 1,30 1,30 Bez seguma D
14. Ziedoņi-2-Dzeņi 0,00 7,86 7,86 6,29 bez seguma

1,57 grants

2

1

2

 12

6

12

D
16 Pustoši 0,00 0,44 0,44 Bez seguma D
17. Ziedoņi-2-Koki 0,00 1,74 1,74 Bez seguma D
18. Ziedoņi 0,00 0,38 0,38 Bez seguma D
20. Čakļi-Vārpas 0,00 0,22 0,22 Bez seguma D
21. Mežmaļi-Gaiškalni 0,00 3,13 3.13 Bez seguma 1   6 D
23. Censoņi-Demenes pagasts 0,00

 

0,57

 

0,57

 

Bez seguma D

 

24. Liepkalni-Upenieki 0,00 0,27 0,27 Bez seguma D
25. Liepnieki-Atvari 0,00 4,26 4,26 2,30 grants

1.96 bez seguma

3 12 D
26. Liepkalni-Arodnieki 0,00 1,33 1,33 Grants D
27. Kščeva-Papuļi 0,00 9,43 9,43 Grants 8  

48

C
28. Arodnieki-Bērzkalni 0,00 2,80 2,86 1,30grants

1,56 bez

seguma

1 6 D
29. Laivinieki-Kūdras 0,00 0,74 0,74 Bez seguma D
30. Brāļi-Laivinieki 0,00 1,78 1,78 Bez seguma D
31. Zirņi-Salmiņi 0,00 0,24 0,24 Bez seguma D
32. Māli- Mednieki 0,00 0,27 0,27 Bez seguma D
33. Māli 0,00 0,20 0,20 Bez seguma D
34. Odiņi-Mauriņi 0,00 0,41 0,41 Bez seguma D
35. Branči-Omiņi 0,00 0,68 0,68 Bez seguma D
36. Kščeva-Kurcums 0,00 3,80 3,80 Bez seguma 1 6 D
37. Čiekuri-Adamovo 0,00 3,53 3,53 Bez seguma 6 36 D
38. Auzāni-Avotiņi 0,00 1.0 1,0 Bez seguma 1 6 D
39. A13 sošeja-Auzāni 0,00 2,39 2,39 Bez seguma D
40. Ķieģeļnīca 0,00 0,29 0,29 Bez seguma D
41. Āžukalni-Ozolaine 0,00 0,39 0,39 Bez seguma D
42. Pastarati 0,00 0,76 0,76 Grants C
43. Pastarati-Puķes 0,00 0,32 0,32 Bez seguma D
44. Robežnieki-Rudzīši 0,00 7,21 7,21 0,69 grants

6,52 bez seguma

3

5

3

66 C
45. Dambīši-Lietuvas robeža 0,00 0,98 0,98 Bez seguma D
46. Kalves-Egles 0,00 1,35 1,35 Bez seguma D
47 Lāčplēši-Bērzaiņi 0,00 3,53 3,53 1,19 bez seguma

2,34 grants

2 12 C
48 Druvas-Ilga 0,00 3,54 3,54 Bez seguma 1 6 D
49. Lāčplēši-Dzidras 0,00 1,72 1,72 Bez seguma 1 6 D
50. Imantas-Rudzīši 0,00 3,47 3,47 Bez seguma 6 36 C
51. Akmentiņi 0,00 0,33 0,33 Bez seguma D
52. Lakstīgalas-Stabiņi 0,00 2,69 2,69 Bez seguma D
53. Bērziņi-Zvejnieki 0,00 0,47 0,47 Bez seguma D
54. Ziediņi-Kūdras 0,00 5,13 5,13 4,59 bez seguma

0,54 grants

3 18 D
55. Austrumi (A13 sošeja-Gorbunovka) 0,00 0,10 0,10 Bez seguma D
56. A 13 sošeja-Lāčplēši 0,00 2,73 2,73 Grants 1

1

6

6

D
57. V696 sošeja (Saulesstari) 0,00 0,53 0,53 Bez seguma D
58. Skolas iela-attīrīšanas iekārtas 0,00 0,16 0,16 Bez seguma 1 6 D
59. Alejas iela-šķūņi 0,00 0,17 0,17 Bez seguma D
Pagastu  ceļu un ielu kopgarums  t. sk.                   102,42

                                                                                           

                                                                                  24,82           Grants      

                                                                                  77,60           Bez seguma   

                                                                                    2,08           Melnais (iela)        

                                                                                    0,43           Grants (iela)