Bāriņtiesa

Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesa (Medumos)
Adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Tālr./fakss: 65471563, mob.: 28804955
e-pasts – barintiesa@medumi.lv

Locekle – Lilija Terentjeva

Darba laiks (pieņemšanas laiks):
otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Kad palīdzību jāmeklē bariņtiesā?

 • Bērns zaudējis vecākus vai nonācis viņa dzīvību apdraudošās situācijās;
 • Vecāki nerūpējas par bērnu, ignorē viņa elementārās sociālās vajadzības;
 • Jākārto bērna mantojuma lietas;
 • Šķirti dzīvojoši vecāki nevar vienoties par satikšanās laiku ar bērniem;
 • Nepieciešama atļauja laulībām pirms pilngadības iestāšanās;
 • Adopcijas gadījumos;
 • Ja bērns jūtas apdraudēts mājās, skolā vai uz ielas;
 • Ja redz, ka citiem bērniem tiek darīts pāri;
 • Ja vienkārši grib uzzināt par savām tiesībām un pienākumiem;
 • Ja nepieciešama notāra palīdzība (pagastā deklarētām personām, darījumi līdz 8537 euro), piemēram, apliecināt paraksta īstumu uz dokumentiem, nostiprināt lūgumus Zemesgrāmatai, testamentus, darījuma līgumus, pilnvaras, piekrišanas un citus darījumu dokumentus. Iekārtot testamentu grāmatu;
 • citos likumā paredzētos gadījumos.

Maksa par bāriņtiesas pakalpojumiem.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79.pantu valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro*;
16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

Mantojuma saraksta sastādīšanu*, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu apmērā no nodevas apmēra.