Bibliotēka

MEDUMU PAGASTA BIBLIOTĒKA

Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts,  Augšdaugavas novads, LV – 5460

Vadītāja :  Aelita Kožemjakina

Kontakttālrunis:  28615883, +371 29955792

E-pasts: biblioteka@medumi.lv

Informācija par bibliotēku:

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/medumu-pagasta-biblioteka

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/kultura/bibliotekas/novada-bilbiotekas/

https://www.medumi.lv/biblioteka/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064357140429

 

Darba laiks:

Pirmdiena 12:00 –  19:00  
Otrdiena 12:00 –  19:00  
Trešdiena 13:00 –  19:00 *semināru, kursu gadījumā bibliotēka slēgta
Ceturtdiena 12:00 –  19:00  
Piektdiena 12:00 –  19:00 *mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena
Sestdiena Slēgts  
Svētdiena Slēgts  

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir apmierināt jebkura lietotāja pieprasījumu pēc informācijas, nodrošināt visiem Medumu pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Bibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un pieprasījumu.

Bibliotēkas pakalpojumu attīstības virzieni:

– stiprināt bibliotēku kā izglītības un informācijas centra lomu; sniegt operatīvus un kvalitatīvus vietējas sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus;

– sadarboties ar Sventes vidusskolas programmu īstenošanas vietu “Medumi”, organizējot informācijas prasmju apguves veicinošus pasākumus, literatūras un lasīšanu popularizējošus pasākumus bērniem un jauniešiem;

– apmācīt bibliotēkas lietotājus informācijas meklēšanā, datora un interneta izmantošanā;

– veicināt bibliotēkas lietotāju tieksmi lasīt, izkopt bibliotēkas lietotāju iemaņas informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē.

Bibliotēkas krājums uz 2023.gada 1. janvāri ir 5810 eksemplāri.

Bibliotēkā pieejama abonētā elektroniskā datu bāze:

https://www.letonika.lv/default.aspx

Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

https://www.lursoft.lv/

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem, abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bez maksas.

3TD e-grāmatu bibliotēka https://www.3td.lv/

 

Augšdaugavas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs

https://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

 

Bibliotēkas lasītāju un apmeklētāju rīcībā:

  • brīvpieejas krājums;
  • novadpētniecības materiāli;
  • informācija par bibliotēkas krājumu – Augšdaugavas novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā https://naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
  • 3 datorizētas darba vietas ar interneta pieslēgumu;
  • Wi-Fi bezvadu internets;
  • kopēšana, printēšana;
  • datubāzes www.letonika.lv; lursoft.lv laikrakstu bibliotēka;
  • 15 nosaukumu preses izdevumi;
  • SBA pakalpojumi.

Bibliotēka abonēja 15 preses izdevumus dažādām lietotāju grupām latviešu un krievu valodās:

avīzes: Latgales Laiks, МК – Латвия;

žurnāli: Ilustrēta Pasaules Vēsture, Ilustrēta Junioriem, Ilustrēta Zinātne, Ilustrētā Junioriem Mini, Lauku Māja, Avenīte 6+, Praktiskie Rokdarbi, Лилит, Семеро с ложкой, Открыто, Клёвые Дела, Загадки и факты, Mein Deco&Bastel Spass.

 

Esiet laipni aicināti un gaidīti Medumu pagasta bibliotēkā!