“Bibliotēku nedēļa 2013” Medumos

Šogad “Bibliotēku nedēļas” vadmotīvs bija “Mantojumu sardze”. No 22. līdz 30.aprīlim Medumu pagasta bibliotēkā norisinājās pasākumi, kas bija veltīti kultūras mantojumam, tā iepazīšanai un saglabāšanai. Sadarbībā ar skolas muzeju tika organizēta foto un zinātniski-pētniecisko darbu izstāde „Medumu pagasts toreiz un tagad”. —–

Skolas muzeja vadītāja Miropija Petkune iepazīstināja apmeklētājus ar vēsturiskiem un saimnieciskiem objektiem.

Izstādē „Grāmatas, kas palīdz Tev iepazīt novadu vēsturi” skolēniem un skolotājiem tika piedāvāts liels klāsts vēsturisku grāmatu un materiālu no laikrakstiem.

Grāmatu apskata laikā īpaša uzmanība tika pievērsta Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa grāmatai „Leišmalīte”.

Bibliotekāre Jeļena Stikāne pastāstīja lasītājiem par to, kā tapa šī grāmata kā īsts ģimenes darbs.

Desmit gadu garumā krustu šķērsu tika izstaigāta, izbraukāta, izpētīta visa Latvijas pierobeža no “Lietuvas gala” Nidas līdz pat “Baltkrievijas galam” – Ilūkstei, pavisam mērots 571 kilometrs. Grāmatā ir ieguldīts fantastisks darbs – savāktas fenomenālas vēstures liecības un biogrāfiski dati par ievērojamiem cilvēkiem, kas nākuši no šīm vietām, aprakstīti pierobežas pagasti, to dabas īpatnības, muižas, baznīcas un skolas, satikti un iztaujāti neskaitāmi vietējie cilvēki, apkopots lērums faktu, iekļauti vietējie nostāsti, teikas un leģendas.

2011.gadā Rimants Ziedonis viesojās arī Medumos: apmeklēja Medumu katoļu baznīcu, Medumu ciemu un parku, skolas muzeju, Ēģiptes baznīcu, Oskara Svensona kapa vietu, Ilgas muižu un tās apkārtni, Kščevas un Kurcuma apkārtni, satikās ar dažādiem cilvēkiem no mūsu pagasta.

“Leišmalīte” ir kultūrvēsturiski nozīmīga grāmata, kuru vajadzētu izlasīt ikvienam, lai neaizmirstu, kas mēs esam, un atcerētos, ka Latvija nebeidzas aiz lielo pilsētu robežas. Šis darbs ir lieliska iespēja iepazīt interesantus cilvēkus un viņu dzīvesstāstus.

Bibliotēku nedēļas laikā skolēni tika iepazīstināti ar „Latvijas kultūras kanonu”, kas izvietots vietnē letonika.lv un atspoguļo Latvijas nozīmīgākos sasniegumus kultūrā.

Jaunāko klašu skolēni aktīvi piedalījās zīmējumu konkursā „Es dzīvoju Medumos”.

Maija sākumā aktīvākajiem lasītājiem tiks organizēts izzinošs brauciens pa Medumu pagastu „Iepazīsti savu dzimteni”.

Skolēniem bija iespēja apskatīt grāmatas, kuras ir ļoti cieši saistītas ar Medumiem

Medumu vidusskolas skolēni klausās bibliotekāres Jeļenas Stikānes stāstījumu

Vislielāko interesi izrādīja mazākie bibliotēkas apmeklētāji

Nedēļas ietvaros skolēnu zīmēto zīmējumu izstāde ar diviem nosaukumiem “Es dzīvoju Medumos” un “Maza mana tēvuzeme”

Bibliotēkā apskatāmās grāmatas un fotogrāfijas