Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļa – 2022

Ik gadu aprīlī Latvijas publiskajās bibliotēkās tiek aizvadīta Bibliotēku nedēļa. Šogad tā notika no 18. aprīļa līdz 24. aprīlim ar vadmotīvu “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!”. Tās ietvaros Medumu pagasta bibliotēkā notika  klātienes pasākumi, kas iepazīstināja ar bibliotēkas darbu. Daudzpusīgie pasākumi  dalībniekus iedvesmoja jauniem mērķiem un sasniegumiem. Bibliotēku nedēļas mērķis ir parādīt bibliotēku spēku – to, cik ļoti bibliotēkas ir nozīmīgas kopienai, sabiedrībai, valstij, kā tās iesaistās mūžizglītības procesos, cik pārliecinoši īsteno savas aktivitātes un iedvesmo attīstībai vietējo kopienu.

Mazie lasītāji iepazinās ar īsgrāmatiņu kolekciju. Starptautiskā projektā “Baltijas autoru īsgrāmatiņas” 36 autori strādāja pāros, radot 18 īsgrāmatiņas mazajiem lasītājiem. Īsgrāmatiņas ir tik mazas, bet cik daudz tajās viss ir interesants, cik daudz aizraujošu piedzīvojumu un gudrību! Nevienu bērnu tās neizbiedēja ar savu apjomu, toties daudziem palīdzēja atklāt lasītprieku. Paši lasītāji ar gandarījumu izveidoja savas mazās grāmatiņas.

Dažkārt mēdzam saprasties no pusvārda, dažkārt bez vārdiem, bet vai varam saprasties ar Emoji? Tāpēc, 6.klases skolēni piedalījās aizraujošajā “Spiegu spēlē!”.  Pārbaudīja savas spējas grāmatu nosaukumu atšifrēšanā.

Paldies katram pasākuma dalībniekam! Lai lasītprieks nepazūd!

Medumu pagasta bibliotekāre Aelita Kožemjakina