Biedrība “Medumu ezers” 2013.gadā realizēs jaunu projektu

2012.gada vasarā biedrība “Medumu ezers” izstrādāja projektu Medumu ezeram pieguļošās teritorijas labiekārtošanai un pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Par lielu prieku šis projekts ir izturējis stingro vērtēšanas posmu Lauku atbalsta dienestā un ir akceptēts!—–

Projekts “Medumu ezera publiskās atpūtas zonas (Medumu parkā) labiekārtošana un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (projekta Nr.12-03-ZL16-Z401201-000006) tika iesniegts Eiropas Zivsaimniecības fonda “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” pasākuma ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 19 974.24Ls,
no kurām 90% jeb 17 976.82Ls ir ELFLA priekšapmaksa,
bet pārējie 10% (1 997.42Ls) tiek līdzfinansēti no Daugavpils novada domes budžeta.

Projekta ietvaros tiks demontēts vecais asfalta segums, uzstādītas jaunas apmales jaunajiem celiņiem, ierīkota pludmales ģērbtuve un biotualete, uzstādītas atkritumu urnas, soli, galdi un velosipēdu novietne.

Tagad nepacietīgi tiek gaidīts pavasaris, kad būvnieki varēs veikt visus šos darbus, lai jau līdz 31.augustam darbi būtu paveikti.