Biedrības “Medumu Cerība” centra remonts turpinās

Tiek realizēts Medumu pagasta biedrības “Medumu Cerība” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros realizējamais projekts “Medumu pagasta jauniešu centra telpu rekonstrukcija un tā apkārtnes labiekārtošana” (Nr.12-03-LL24-L413201-000008).—–

Medumu pagasta jauniešu biedrības “Medumu Cerība” centra telpu remonts turpinās pilnā sparā.

Tā nemanot darbi drīzumā tiks pabeigti.

Bet tagad neliels ieskats jau paveiktajā.

Cementēšanas un siltināšanas darbi

Ventilācijas sistēmas montēšana

Sienas jau ir nokrāsotas

Rit sagatavošanās darbi linoleja ieklāšanai

Tā nu iekštelpu darbi ir gandrīz vai pabeigti.

Tagad gaidīsim pavasari, kad būs iespējams veikt apkārtnes labiekārtošanas darbus!