Borisa un Ināras Teterevu fonda projekta realizācijas noslēguma svinīgais pasākums ir galā

2014.gada 24.jūnijā Medumu pagasta Jauniešu centrā noritēja noslēdzošais pasākums Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu konkursa „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros—–. Jaunieši labprāt dalījās savās atmiņās par pagājušā gada pasākumiem, pēc kā apskatīja prezentāciju par paveikto darbu 2013.gadā un 2014.gadā. Fotogrāfijas atgādināja visiem pasākuma dalībniekiem par tām vietām un pasākumiem, kur viņi ciemojās, kā arī ko darīja arī uz vietas Jauniešu centrā.

Iepriekš minētā projekta ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds bija piešķīris 100 latus dāvanām un kafijas pauzei, kuri tika izlietoti šim pasākumam, lai pateiktos aktīvākajiem jauniešiem par viņu ieguldīto darbu, laiku un idejām.

Aktīvākie Medumu jaunieši dāvanās saņēma krūzītes ar savu fotogrāfiju un piepildītām ar konfektēm.

Īpaši tika izcelti tie jaunieši, kuri tikai pavisam nesen pievienojās Jauniešu aktivitātēm un aktīvi piedalījās dažādos pašmāju un Daugavpils novada līmeņa pasākumos.

Pēc saņemtajiem apsveikumiem, visi draudzīgi devās fotografēties, pēc kā sarunas turpinājās mazāk oficiālā gaisotnē pie tējas un cienasta. Vakara gaitā jaunieši spēlēja jaunās spēles, kuras pavisam nesen biedrība ir iegādājusies pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzekļiem.

Pateicības un dāvanas saņēma:

Milāna Loča

Ligita Polāne

Ilona Ruža

Pāvels Rakevičs

Nikolajs Zubrovs

Mihails Rižijs

Leonīds Rižijs

Leons Mikulans

Ēriks Surmovičs

Igors Lisjonoks

Jevģenija Kalinčuka

Artūrs Dvoreckis

Raimonds Survila

Liels paldies visiem šiem aktīvajiem jauniešiem par viņu entuziasmu un darba sparu.


Pasākuma oficiālā daļa


Fotografēšanās pie Jauniešu centra


Twister spēle šādās reizēs ļoti labi noder…


Un jautrība var sākties…