Būdiņu sacensības Medumos

 18.jūnijā Medumu pagasta centrā notika jautras „Būdiņu” sacensības. Lai tiktu īstenots šis pasākums, mūsu jauniešiem nācās kārtīgi pastrādāt. Ar speciālu noturīgu krāsu viņi uz asfalta uzzīmēja divus „Būdiņu” veidus. Šie zīmējumi paliks, bērni un jaunieši visu vasaru varēs izmantot tos aktīvai atpūtai ārpus mājas.  —– Gatavojoties sacensībām jauniešu centrs iegādājās krāsaino printeri, laminātoru un dažāda veida papīru, kas tika realizēts projekta ietvaros Medumu pagasta popularizēšana ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību”, pateicoties  Daugavpils novada projektu konkursam jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!” 

Jaunieši ar lielāko prieku uzsāka jaunas aparatūras apgūšanu un jau uz sacensībām tika izgatavoti skaisti krāsaini diplomi dalībnieku apbalvošanai. Sacensībās piedalījās gan zēni, gan meitenes divu vecumu grupās.

Vecākajā grupā par uzvarētājiem kļuva: 1.vieta – E.Gornovska un Ē.Surmovičs, 2.vieta – Ē. Korotkovs un L.Surmoviča, 3.vieta – V.Suvorovs un E.Kaļiņčuka.

Jaunākajā grupā par uzvarētājiem kļuva: 1.vieta – Evelīna Daņilova, 2.vieta – Anastasija Korotkova, 3.vieta – Anastasija Kuzmenko.

Beigās visi dalībnieki saņēma saldās dāvanas.

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos un burvīgu atmosfēru!