Cienījamie zemes īpašnieki un lietotāji

Lūdzam iepazīties ar zemāk minēto sarakstu par LAD datiem par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm.

Gadījumā, ja Jums ir pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātiem, Jums ir iespēja līdz 2018.gada 1.aprīlim iesniegt Daugavpils novada domē vai Medumu pagasta pārvaldē iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu  lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.

NLIZ 2017