Rudens Medumos pagājis sadarbībā ar Zarasu pilsētas iedzīvotājiem

Gandrīz viss 2019. gada rudens Medumu pagastā pagājis regulāri sadarbojoties ar Zarasu pilsētas iedzīvotājiem, kultūras darbiniekiem, amatiermākslas kolektīviem un brīvprātīgajiem.

Iesākās sadraudzība jau Medumu pagasta svētkos “Prieks, kur tu rodies?”, kas sekmīgi turpinājās 11. oktobrī senioriem veltītā pasākumā “Ar lapkriti sadancī dodos es”, kura laikā ar saviem priekšnesumiem priecēja Daugavpils Lietuviešu biedrības “Rasa” amatiermākslas kolektīvs. Seniori bija sanākuši kuplā un draudzīgā skaitā, un, iedvesmojoties no īpaši pozitīviem un atsaucīgiem amatiermākslas kolektīva dalībniekiem, vietējie seniori pavadīja pēcpusdienu draudzīgi un siltām sarunām. Papildus arī Medumu Jauniešu centra vadītāja Diāna Mikulane pastāstīja par to, kā tiek veidoti lelles amuleti, jo neilgi pirms pasākuma viņa bija radošā komandējumā Baltkrievijā, kura laikā tika iegūtas šīs jaunās zināšanas.

Pēcāk 25. oktobrī notika “Rudens balle” un tā viesi, Zarasaju pilsētas Kultūras centra mūsdienu deju kolektīvs “Meta” (tulkojumā no lietuviešu valodas “Mētra”), kas sniedza vairākus oriģinālus deju priekšnesumus, savienojot arī ar dziesmām lietuviešu un angļu valodā, kā arī izpildot jaunā Zarasaju pilsētas kora direktora Viktora Lapenas oriģināldziesmu.

Tajā pašā nedēļā, 28. oktobrī, neskatoties uz spēcīgām vētrām, Gintaras Andrijauskas novadīja meistarklasi, kurā tika mācīti pamati mandolīnas instrumenta apgūšanai. Šis pasākums bija viens no dažiem, kas atkārtosies Medumu pagastā un Daugavpils pilsētā, jo jau 2020. gada maijā Gintaras Andrijauskas organizēs 28. festivālu veltītu mandolīnas instrumentam “Selos muzikantai” (tulkojumā no lietuviešu valodas “Lauku muzikants”).

Un jau jaunajā nedēļā, 30. oktobrī, Medumu pamatskolā viesojās mākslinieks Yuri Abrahamyan no Armēnijas, kurš Zarasu pilsētā šobrīd strādā kā brīvprātīgais darbinieks vietājā bibliotēkā. Viņš darbojās divās atsevišķās nodarbībās ar divām skolēnu grupām – jaunāko un vecāko. Novadītajās nodarbībās viņš stāstīja par to, kas ir pareizi un kas nav pareizi izpildītājmākslā, kā arī sniedza ieteikumus par to, kā pareizi organizēt savu darbu sākot zīmēt un kādas kļūdas būtu ieteicams neatkārtot veicot darbus vizuālajā mākslā.

  1. novembrī notika svinīgs pasākums veltīts Latvijas Republikas 101. gadadienai “Lai vārds top dzīvs!”. Koncerta laikā ar svinīgu runu uzstājās Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs, Medumu pamatskolas skolotājas Nataļjas Ogurcovas vadītie vokālie ansambļi, kā arī pasākuma laikā ciemojās Zarasu pilsētas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar saviem pasniedzējiem, kas ne tikai sniedza brīnišķīgus akadēmiskās mūzikas priekšnesumus, bet arī sveica vietējos iedzīvotājus valsts svētkos. Papildus arī tika atklāta Medumu pamatskolas skolēnu zīmējumu konkursa “Lai vārds top dzīvs!” izstāde. Tika sniegtas pateicības visiem dalībniekiem un apbalvojumi vislabāk veiktajiem darbiem.

Vēlamies pateikties par sirsnīgo un aktīvo sadarbību Zarasu pilsētas iedzīvotājiem un kultūras sfēras darbiniekiem, kā arī Medumu pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par sniegto finansējumu dotajiem pasākumiem!

Teksts:

Elizabete Poddubnova:

Foto:

Elizabete Poddubnova

Diāna Mikulane

Viktoras Lapenas

Gunita Belinska-Traškova