Darbu uzsākuši 2 jauni speciālisti

Tā kā Daugavpils novada Kultūras pārvaldes ilggadējā speciāliste Helēna Firsova devusies pensijā, par Daugavpils novada centrālās bibliotēkas dienesta galveno speciālisti bibliotēku jautājumos kļuvusi Marina Baranovska. Marina Baranovska ir absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi bakalaura grādu bibliotēkzinātnē un informācijā.

Marina nāk no Dagdas, kur uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas uzsāka darba gaitas Dagdas novada tautas bibliotēkā. Marinas sapnis bija dzīvot un strādāt Daugavpils pusē, ko viņa pirms trim gadiem īstenoja, kļūstot par Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Pārdaugavas bibliotēkas vadītāju. Tiecoties pēc jauniem izaicinājumiem un izaugsmes iespējām, Marina pieteica savu kandidatūru izsludinātajai vakancei Daugavpils novadā.

Kā norāda Marina, darba pienākumi ir plaši –jāplāno un jākoordinē pagastu bibliotēku darbs, jāorganizē sadarbība ar novada skolām un citām pašvaldības iestādēm, jānodrošina grāmatu komplektēšana un sadale, kā arī jāsniedz metodiska un praktiska palīdzība pagastu bibliotēkām. Tuvākais apjomīgais darbs ir oktobrī paredzētā pagastu bibliotēku akreditēšana.

Marina sevi raksturo kā precīzu, punktuālu un ļoti atbildīgu. Viņai patīk lasīt grāmatas, jo, kā pati norāda – bibliotekāram ir jābūt zinošam. “Bibliotēka vairs nav tikai grāmatu izsniegšanas un saņemšanas vieta, tā ir daudz plašāka un modernāka – te ir ne tikai brīvpieeja internetam, bet arī tiek organizēti dažādi interesanti pasākumi un izstādes,” tā Marina Baranovska.

Tāpat darba gaitas Daugavpils novada domē nupat uzsācis Artūrs Kārkliņš, kurš uz nepilnu slodzi strādā Dabas resursu nodaļā par ezeru apsaimniekošanas speciālistu. Šis amats ir jauns, tāpēc Artūram jāķeras klāt pie pamatiem – pirmkārt, viņa pienākumos ir apzināt ezerus, kas atrodas novadā, nodrošināt pašvaldības valdījumā esošo ezeru resursu apsaimniekošanu, izsniegt zvejniecības licences, kā arī iesaistīties zivju resursu aizsardzības un papildināšanas pasākumos.

“Joprojām ir grūti atbildēt cik būs šādu apsaimniekojamo ezeru. Tomēr ir skaidrs, ka tas nesīs ieguldījumu ne tikai pašvaldībai, bet arī pašiem ezeriem.  Licenzētās zvejniecības izveidošana paredz arī gādāšanu par zivju resursiem,” atzīmē jaunais speciālists.

Artūram ir Daugavpils Universitātes dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā. Šobrīd viņš turpina studijas doktorantūrā, akvakultūras specializācijā. Paralēli darbam novadā, uz nepilnu darba slodzi darbojas Daugavpils Universitātē kā zinātniskais asistents, ir plaša pieredze dažādos starpvalstu projektos. Viņš sevi raksturo kā entuziastu, kuram jau kopš bērnības ļoti interesējusi daba. Lai gan Artūrs ir valmierietis, kopš pērnā gada viņa ģimene, kurā aug četras atvases, par savām mājām sauc Līksnas pagastu.