Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2017. gada februārī

Janīna Jalinska 06.02.

13.02.

20.02.

27.02.

Maļinovas pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

Skrudalienas pagasta pārvalde

Biķernieku pagasta pārvalde

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Arvīds Kucins 07.02. Daugavpils novada dome 13.00-16.00
Daina Amosova 09.02.

16.02.

Kalkūnes pagasta pārvalde

Kalkūnes pagasta pārvalde

15.00-17.00

14.00-17.00

Jānis Belkovskis 06.02.

20.02.

Špoģu vidusskola

Malnavas koledžas izglītības programmu  īstenošanas vieta “Višķi”

15.00-18.00

15.00-17.00

Andrejs Bruns 07.02.

20.02.

Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa Laucesas kultūras nams, Mirnijs 9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 07.02.

14.02.

Tabores pagasta pārvalde

Partijas “Saskaņa” birojs, Valkas iela 2A, Daugavpils

10.00-12.00

10.00-12.00

Roberts Jonāns 14.02. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns 13.02.

27.02.

Biķernieku pagasta pārvalde

Ambeļu pagasta pārvalde

10.00-13.00

10.00-13.00

Edgars Kucins 07.02.

 

14.02.

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

15.00-18.00

 

16.00-18.00

Jānis Kudiņš 06.02.

 

27.02.

Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
13.00-15.00

 

13.00-15.00

Janīna Kursīte 10.02.

 

17.02.

 

24.02.

 

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

10.00-12.00

 

10.00-12.00

 

10.00-12.00

 

Juris Livčāns 06.02.

27.02.

Tabores pagasta pārvalde

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, Vecstropi

9.00-10.00

16.30-18.00

Anita Miltiņa 06.02.

13.02.

SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

9.00-12.00

9.00-12.00

Vjačeslavs Moskaļenko 07.02.

14.02.

21.02.

28.02.

Dubnas pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

Vaboles pagasta pārvalde

Nīcgales pagasta pārvalde

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Aivars Rasčevskis 06.02.

13.02.

Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 10.02.

21.02.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Aleksandrs Studeņņikovs 28.02. Biķernieku pagasta pārvalde 9.00-10.00