Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2017. gada jūlijā

Janīna Jalinska  03.07. Daugavpils novada dome 10.00-12.00

14.00-17.00

Arvīds Kucins 24.07. Vaboles pagasta pārvalde 14.00-16.00
Aivars Rasčevskis 03.07.

10.07.

Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Jānis Belkovskis 03.07.

17.07.

Špoģu vidusskola

Vaboles pagasta pārvalde

9.00-12.00

10.00-12.00

Andrejs Bruns 10.07.

18.07.

Laucesas kultūras nams, Mirnijs

Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa

9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 11.07.

25.07.

SIA „JUMS S”, Silene

SIA „JUMS S”, Silene

15.00-17.00

15.00-17.00

Viktors Kalāns 10.07.

24.07.

Raiņa iela 20, Daugavpils (SIA „Irinkom”)

Raiņa iela 20, Daugavpils (SIA „Irinkom”)

10.00-12.00

10.00-12.00

Edgars Kucins 11.07.

25.07.

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

15.00-18.00

16.00-18.00

Janīna Kursīte 07.07.

14.07.

21.07.

Višķu pagasta pārvalde

Maļinovas pagasta pārvalde

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

9.00-11.00

9.00-11.00

9.00-11.00

Svetlana Kursīte 10.07.

31.07.

Vecsalienas pagasta pārvalde

Salienas pagasta pārvalde

9.00-12.00

9.00-11.00

Juris Livčāns 10.07.

24.07.

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, Vecstropi

Vecsalienas pagasta pārvalde

17.00-18.00

9.00-10.00

Visvaldis Ločs 07.07.

28.07.

Medumu pagasta pārvalde

Medumu pagasta pāvalde

15.00-17.00

15.00-17.00

Aleksejs Mackevičs 03.07.

31.07.

Biķernieku pamatskola

Biķernieku pamatskola

9.00-12.00

9.00-12.00

Vjačeslavs Moskaļenko Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Olesja Ņikitina 11.07.

18.07.

Naujenes pgasta pārvalde

Biķernieku pagasta pārvalde

15.00-17.00

15.00-17.00

Aleksandrs Sibircevs 07.07.

18.07.

Sventes vidusskola

Sventes pagasta pārvalde

9.00-11.00

14.00-16.00

Regīna Tamane 10.07.

17.07.

Kumbuļu iedzīvotāju pakalpojuma centrs, Upes iela 4, Kumbuļi

Demenes pagasta pārvalde

9.00-12.00

13.00-15.00