Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana aprīlī

Janīna Jalinska 03.04.

10.04.

24.04.

Nīcgales pagasta pārvalde

Višķu pagasta pārvalde

Medumu pagasta pārvalde

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-15.00

Arvīds Kucins 03.04.

10.04.

Vaboles pagasta pārvalde

Ambeļu pagasta pārvalde

15.00-16.00

15.00-16.00

Daina Amosova 06.04.

20.04.

Kalkūnes pagasta pārvalde

Kalkūnes pagasta pārvalde

14.00-17.00
15.00-17.00
Jānis Belkovskis 03.04.

24.04.

Špoģu vidusskola

Dubnas pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-17.00

Andrejs Bruns 11.04.

24.04.

Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa

Laucesas kultūras nams, Mirnijs

9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 04.04.

11.04.

18.04.

25.04.

Skrudalienas pagasta pārvalde

Salienas pagasta pārvalde

Vecsalienas pagasta pārvalde

Tabores pagasta pārvalde

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Roberts Jonāns 11.04. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns  03.04.

10.04.

24.04.

Raiņa iela 20, Daugavpils

Raiņa iela 20, Daugavpils

Raiņa iela 20, Daugavpils

10.00-12.00

10.00-12.00

10.00-12.00

Edgars Kucins 04.04.

 

11.04.

18.04.

25.04

Naujenes jaunatnes un sporta centrs,  Daugavas iela 34, Krauja
Maļinovas pagasta pārvaldeBiķernieku pagasta pārvalde

Demenes pagasta pārvalde

16.00-18.00

 

15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Jānis Kudiņš 03.04.
24.04.
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
13.00-15.00
13.00-15.00
Janīna Kursīte 07.04.

 

21.04.

 

28.04.

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

10.00-12.00

 

10.00-12.00

 

10.00-12.00

Juris Livčāns 10.04.

17.04.

Biķernieku pagasta pārvalde

Maļinovas pagasta pārvalde

9.00-10.00

9.00-10.00

Anita Miltiņa 03.04.

11.04.

SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

9.00-12.00

9.00-12.00

Vjačeslavs Moskaļenko 01.04.

01.04.

01.04.

08.04.

Alejas iela 10, Medumi

Skolas iela 1, Svente

“4”, Randene, Kalkūni

Daugavas iela 5, Līksna

11.00-12.00

14.00-15.00

16.00-17.00

11.00-12.00

Aivars Rasčevskis 03.04.

10.04.

Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 06.04.

25.04.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Aleksandrs Studeņņikovs 28.04. Biķernieku pagasta pārvalde 8.30-9.30