Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana jūnijā

Janīna Jalinska 12.06. Daugavpils novada dome 9.00-12.00
Arvīds Kucins Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Daina Amosova Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Jānis Belkovskis 05.06. Špoģu vidusskola 15.00-18.00
Andrejs Bruns 01.06.

05.06.

Laucesas kultūras nams, Mirnijs

Laucesas kultūras nams, Mirnijs

9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Roberts Jonāns Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Viktors Kalāns Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Edgars Kucins Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Jānis Kudiņš Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Janīna Kursīte Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Juris Livčāns Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Anita Miltiņa 02.06. SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils 9.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko 07.06. Medumu pagasta pārvalde 10.00-12.00
Aivars Rasčevskis 01.06.

05.06.

Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 09.06. Sventes vidusskola 16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks