Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma

Sākusies pieteikšanās Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmā—-
Cienījamie skolēni, vecāki un uzņēmēji! Arī šogad Daugavpils novada dome atbalstīs skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, lai veicinātu Daugavpils novada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniegtu iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas, tādējādi radot izpratni par profesijām un gūstot pirmo praktisko pieredzi.

Programmā var piedalīties skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā, un, kuri mācās Daugavpils novada izglītības iestādēs. Skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā, bet kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, tiks nodarbināti pēc Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnu nodarbināšanas.
Darbs skolēniem tiks piedāvāts laika posmā no 2014. gada 9. jūnija līdz 29. augustam. Darba vietas skolēniem var piedāvāt Daugavpils novada teritorijā darbojošies uzņēmumi un novada pašvaldības iestādes.
Programmai ir šādi nosacījumi:

– Viens skolēns ar pašvaldības finansējumu drīkst strādāt ne vairāk kā 4 stundas dienā un:

ne mazāk kā 2 nedēļas, ja skolēnam ir 14-15 gadi;

ne vairāk kā 1 mēnesi, ja skolēnam ir 16-19 gadi;

Maksimālais nodarbinātības periods skolēniem vecumā no 14 līdz 15 gadiem tiek noteikts ar novada pašvaldības izpilddirektores rīkojumu pēc skolēnu pieteikumu izvērtēšanas;    

– Vienas stundas izmaksa skolēnam ir valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā – ne zemāka kā EUR 1,934 pirms nodokļu nomaksas. Darba devējs par saviem līdzekļiem ir tiesīgs maksāt vairāk par iepriekš nosaukto summu.  

– Darba devēji nevarēs nodarbināt savus pirmās un otrās pakāpes radiniekus (bērnus, brāļus, māsas un mazbērnus).

Pieteikšanās kārtība:
  • Darba devējus lūdzam iesniegt pieteikumus līdz 25.04.2014. elektroniski uz jazeps.krukovskis@dnd.lv vai personīgi Daugavpils novada domē, 29. kabinetā
  • Darba vietas tiek publicētas Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv – līdz 30.04.2014.
  • Skolēnu pieteikumus pieņemam līdz 09.05.2014. elektroniski uz e-pastu: jazeps.krukovskis@dnd.lv vai personīgi Daugavpils novada domē, 29. kabinetā
  • Pieteikumu izvērtēšana notiks līdz 16.05.2014.
  • Rezultātu paziņosim skolēniem un darba devējiem: 21.05.2014.
  • Skolēnu dokumentu pieņemšana: no 22.05.2014. līdz 26.05.2014. personīgi, Daugavpils novada domē, 29. kabinetā
  • Līgumu slēgšana – līdz 06.06.2014.

Ar programmas nolikuma projektu var iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv, bet no š.g. 27. aprīļa tajā pašā vietnē būs pieejama informācija par pieņemto lēmumu skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanai.

Veiksmīgu programmas realizāciju gan skolēniem, gan darba devējiem!

Neskaidrību gadījumā sazinieties:
Jāzeps Krukovskis
jazeps.krukovskis@dnd.lv
26121362