Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskā apspriešana

Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 26.augusta līdz 22.septembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 6.septembrī plkst.15.00 tiešsaistē “ZOOM” platformā, pieslēgšanās saite:

https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd=M1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09

 

Tikšanās ID: 852 5598 4414

Pieejas kods: 107653

 

Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā vai viedierīcē ir lejupielādēta “ZOOM” lietotne.

 

Elektroniskā formātā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju var iepazīties: Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Pilsēta/Pilsētas attīstība”, Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Attīstība/Attīstības plānošana”. Dokumenti pieejami arī https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695

Stratēģijas 1.redakcijas izdrukas būs pieejamas vairākās iestādēs to darba laikā:

  • Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (1.stāva foajē) un Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā)
  • Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un tās filiālēs Jaunbūvē, Grīvā, Ruģeļos, Ķīmijā un Jaunajā Forštadtē
  • Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī (29.kabinetā)
  • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā
  • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā
  • Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs

Priekšlikumus aicinām iesniegt:

nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv

pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam – K.Valdemāra iela

13, Daugavpils, LV-5401 vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas

Attīstības pārvaldei – Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401.

 

Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar stratēģijas 1.redakcijas dokumentu, aicinām vērsties

  • Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, zvanot pa tālruni 65476066,
  • Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, zvanot pa tālruni 65476882,
  • Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā, zvanot pa tālruni 65447866.

 

Aicinām ikvienu iesaistīties Daugavpils valstspilsētas un

Augšdaugavas novada attīstības plānošanā!