Deportēto iedzīvotāju atmiņas

 “Vēsture, aiz kuras stāv dzīvi cilvēki”. Ar tādu nosaukumu 23.martā Medumu skolas muzejā, sadarbībā ar Medumu pagasta bibliotēku notika 1941. un 1949.gadā deportēto vietējo iedzīvotāju piemiņai veltīts pasākums.  —– Pasākumā piedalījās un atmiņās dalījās Ludmila Bobiļeva, kuras ģimene no Cēsu apriņķa tika deportētā 1941.gadā, Marija Levčonoka (Vasiļjeva), Staņislava Ellerte (Latvele), Jānis Mikulāns, Vaclavs Kazačenoks, kuru ģimenes tika deportētas 1949.gadā no Biķernieku, Kurcuma un Lauceses pagasta. Tagad viņi ir Medumu pagasta iedzīvotāji. Pasākumā piedalījās skolēni un skolotāji. Tikšanos vadīja vēstures skolotāja un muzeja vadītāja Mira Petkune. Viņa pastāstīja, ka no Medumu pagasta tika deportēti 72 iedzīvotāji, pārsvarā uz Omskas apgabalu. Viesi pastāstīja, ka izsūtītajiem bija neticami smagi dzīves apstākļi – trūka pārtikas, apģērba, gulēt nācās uz nārām.  Ar asarām pārdzīvotajā dalījās Marija Levčonoka un Vaclavs  Kazačenoks.  Marijai toreiz bija septiņi  gadi, viņa mācījās 1.klasē, bet Vaclavs mācījās 6.klasē. Viņiem uz visu mūžu atmiņā ir palicis garais ceļš lopu vagonos uz Sibīriju un dzīves grūtības. Dzīve turpinājās  –  cilvēki smagi strādāja kolhozu laukos, rūpnīcās, mežos, vajadzēja būvēt mājas, audzināt un mācīt bērnus. Dzīves grūtībās cilvēkiem palīdzēja izturēt darba prasmes un neatlaidība, kā arī stipra ticība Dievam.

Izsūtījumā cilvēki precējās, Sibīrijā tiem dzima bērni. Staņislavai Ellertei un Jānim Mikulānam atmiņā palika vecāku stāsti par pārdzīvotiem gadiem izsūtījumā.  1956.gadā tika atļauts atgriezties Latvijā. Pēc atgriešanās dzimtenē cilvēkiem bija jāsāk dzīvi no jauna.

Pasākums noslēdzās ar klusuma brīdi. Bērni un jaunieši tika aicināti uzklausīt savu vecāku un vecvecāku, radu un vecāka gadagājuma cilvēku atmiņas un piedalīties atmiņu stāstu akcijā „Atmiņas – mans mantojums”.

Liels paldies visiem pasākuma dalībniekiem, kas atrada laiku un spēku atgriezties savās atmiņās un kā vēstures liecinieki pastāstīja jaunatnei par tik sarežģītu laiku viņu ģimeņu dzīvē. Vēlam stipru veselību un jauku pavasari mūsu viesiem.