Deputātu pieņemšana martā

Janīna Jalinska 06.03.
13.03.
20.03.
27.03.
Vaboles pagasta pārvalde
Demenes pagasta pārvalde
Līksnas pagasta pārvalde
Kalkūnes pagasta pārvalde
15.00-16.00
14.00-15.00
14.00-15.00
14.00-15.00
Arvīds Kucins 06.03.
13.03.
20.03.
27.03.
Maļinovas pagasta pārvalde
Višķu pagasta pārvalde
Kalupes pagasta pārvalde
Dubnas pagasta pārvalde
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-16.00
Daina Amosova 16.03.
30.03.
Kalkūnes pagasta pārvalde
Kalkūnes pagasta pārvalde
14.00-17.00
15.00-17.00
Jānis Belkovskis 06.03.
20.03.
Špoģu vidusskola
Ambeļu pagasta pārvalde
15.00-18.00
15.00-17.00
Andrejs Bruns 13.03.
21.03.
Laucesas kultūras nams, Mirnijs
Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa
9.00-12.00
9.00-12.00
Valērijs Hrapāns 01.03.
14.03.
14.03.
15.03.
Tabores pagasta sabiedriskais centrs
Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nams
Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”
Salienas pagasta pārvalde
15.00-16.00
10.00-11.00
13.00-14.00
12.00-13.00
Roberts Jonāns 14.03. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns 06.03.
20.03.
Kalkūnes pagasta pārvalde
Sventes pagasta pārvalde
10.00-13.00
10.00-13.00
Edgars Kucins 07.03.

14.03.

Naujenes jaunatnes un sporta centrs,  Daugavas iela 34, Krauja
Naujenes jaunatnes un sporta centrs,  Daugavas iela 34, Krauja
15.00-18.00

16.00-18.00

Jānis Kudiņš 06.03.
20.03.
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
13.00-15.00
13.00-15.00
Janīna Kursīte 10.03.
24.03.
31.03.
Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils
Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils
Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
Juris Livčāns 15.03.
15.03.
21.03.
21.03.
Vecsalienas pagasta pārvalde
Salienas pagasta pārvalde
Biķernieku pagasta pārvalde
Maļinovas pagasta pārvalde
10.00-11.30
12.00-13.30
11.30-13.00
13.30-15.00
Anita Miltiņa 13.03.
20.03.
SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils
SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils
9.00-12.00
9.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko 01.03.
14.03.
15.03.
21.03.
21.03.
22.03.
Tabores pagasta sabiedriskais centrs
Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nams
Vecsalienas pagasta pārvalde
Biķernieku pagasta pārvalde
Maļinovas jauniešu centrs
Kalkūnes pagasta pārvalde
15.00-16.00
10.00-11.00
10.00-11.00
11.30-12.30
13.30-14.30
16.00-17.00
Aivars Rasčevskis 14.03.

14.03.
15.03.

15.03.
21.03.
22.03.

Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nams
Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”
Vecsalienas pagasts, kafejnīca “Pie Červonkas pils”
Salienas pagasta pārvalde
Dubnas pagasta pārvalde
Kalkūnes pagasta pārvalde
10.00-12.00

13.00-15.00
10.00-12.00

12.00-14.00
15.00-17.00
16.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 14.03.
24.03.
Sventes vidusskola
Sventes vidusskola
16.00-18.00
16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs 28.03. Biķernieku pagasta pārvalde 8.30-9.30