Dzejas pēcpusdiena “Bez mīlestības nedzīvojiet…”

Dzeja ir valoda,  kuru var mācīties dažādi, gan lasot, gan klausoties, gan dziedot, gan radot.

25.maijā Medumu pagasta bibliotēka aicināja dzejas mīļotājus uz dzejas pēcpusdienu “Bez mīlestības nedzīvojiet…”

Pasākuma apmeklētāji ne tikai klausījās un lasīja dzeju, bet minēja, kurš dzejnieks ir uzrakstījis dotās dzejas rindas.

Pasākuma gaitā tika lasīta dzeja no pašu apmeklētāju pierakstu kladītēm. Katru dzejoli  caurvija doma, kura bija skaidra, saprotama un emociju rosinoša.

Jauku noskaņu radīja aktivitāte “Uzmini filmu pēc dziesmas!”

 

Sirsnīgs paldies apmeklētājiem par pasākuma apmeklējumu!

 

 

Sagatavoja: Medumu pagasta bibliotekāre Aelita Kožemjakina