Februāra mēnesis Medumu bibliotēkā

Februāris ir interneta drošības mēnesis.

Skolās un bibliotēkās norisinās radoši pasākumi par interneta drošību. Šogad radošo pasākumu tēma bija „Cieni sevi un citus internetā!”.—–

Arī mūsu pagasta bibliotēkā tika organizētas bibliotēkmācību stundas, spēles, plakātu un zīmējumu konkursi, aptauja.

Medumu vidusskolas 1.-4.klases skolēni iepazinās ar droša interneta noteikumiem. Bibliotekāre Jeļena Stikāne paskaidroja bērniem, kas ir personiska informācija, cik daudz personiskas informācijas var atklāt internetā un kādu informāciju nedrīkst izpaust. Spēlējoties bērni mācījās saprast, kāpēc ir svarīgi aizsargāt savu personisko informāciju.

Medumu vidusskolas 5.-8.klases skolēni apmeklēja interneta vietni drossinternets.lv un iepazinās ar tīmekļa ētiku. Bibliotekāre piedāvāja situāciju spēli „Cieni sevi un citus internetā!” un aicināja katru skolēnu izvēlēties „situāciju karti”, pie sevis izlasīt un padomāt, kā viņš justos, ja uz kartītes rakstītais notiktu ar viņiem, un kā viņš rīkotos šajā situācijā. Pēc tam visi kopā apsprieda un komentēja situācijas.

Pārbaudīt savas zināšanas par drošību internetā varēja, piedaloties spēlē „Pele, Drošība un Internets”. Savus iespaidus par drošību internetā jaunāko klašu skolēni attēloja zīmējumos „Mani neparastie piedzīvojumi internetā”. Pasākuma ietvaros tika sagatavota izglītojošo materiālu izstāde „Esi drošs internetā!”

   
Situācijas spēle „Cieni sevi un citus internetā!”


Spēlē „Pele, Drošība un Internets” skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par drošību internetā


6.klases skolēni iepazinās ar tīmekļa ētiku