Gatavojamies 2014.gada 24.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām

 

DAUGAVPILS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS     PAZIŅOJUMS—–

Gatavojoties 2014.gada 24.maija  Eiropas Parlamenta vēlēšanām,  Daugavpils novada vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 17.03.2014.-31.03.2014.  pl.10.00 —– šādām vēlēšanu iecirkņu komisijām:

Nr.p.k.

Iecirkņa  numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

Pieteicamo kandidātu skaits

1.

397

AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE

PARKA IELA 6, AMBEĻI, AMBEĻU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5438

7

2.

398

BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE

SAULES IELA 4, BIĶERNIEKI, BIĶERNIEKU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5440

7

3.

399

DEMENES KULTŪRAS NAMS

BRIĢENES IELA 2, DEMENE, DEMENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5442

7

4.

400

KUMBUĻU IEDZĪVOTĀJU PAKALPOJUMU CENTRS

UPES IELA 6, KUMBUĻI, DEMENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5442

7

5.

401

DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

NĀKOTNES IELA 1A, DUBNA, DUBNAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5443

7

6.

404

KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE

ĶIEĢEĻU IELA 4, KALKŪNI, KALKŪNES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5449

7

7.

405

KALUPES PAGASTA PĀRVALDE

EZERU IELA 6, KALUPE, KALUPES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5450

7

8.

406

LAUCESAS PAGASTA PĀRVALDE

MIERA IELA 26, MIRNIJS, LAUCESAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5461

7

9.

407

LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

DAUGAVAS IELA 8, LĪKSNA, LĪKSNAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5456

7

10.

408

JAUNIEŠU CENTRS

SKOLAS IELA 2A, MAĻINOVA, MAĻINOVAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5459

7

11.

409

MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE

ALEJAS IELA 2, MEDUMI, MEDUMU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5460

7

12.

410

NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA

SKOLAS IELA 6, NAUJENE, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5462

7

13.

411

NAUJENES JAUNATNES INICIATĪVAS UN SPORTA CENTRS

DAUGAVAS IELA 34, KRAUJA, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5451

7

14.

412

NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS

18. NOVEMBRA IELA 392, VECSTROPI, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5413

7

15.

413

NAUJENES KULTŪRAS CENTRS

MUZEJA IELA 6, LOCIKI, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5458

7

16.

414

NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS

SKOLAS IELA 17, NĪCGALE, NĪCGALES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5463

7

17.

415

SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

CENTRĀLES IELA 24, SALIENA, SALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5469

7

18.

416

SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

SKAISTA IELA 9, SILENE, SKRUDALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5470

7

19.

417

SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS

ALEJAS IELA 13, SVENTE, SVENTES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5473

7

20.

418

TABORES PAGASTA PĀRVALDE

OKTOBRA IELA 2A, TABORE, TABORES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5461

 

7

21.

419

VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

“SAIETA NAMS“, VABOLE, VABOLES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5477

7

22.

420

VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

“ČERVONKAS PILS”, ČERVONKA, VECSALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5476

7

23.

421

VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE

SKOLAS IELA 17, ŠPOĢI, VIŠĶU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5481

7

 Kandidātu pieteikumi iesniedzami Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 2.stāvā, 29.kabinetā līdz 31.03.2014. pl.10.00

 Sīkāka informācija par tiesībām izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijām Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: www.cvk.lv  

 Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis 67049999 (katru dienu no 8.00 – 20.00)