Iedzīvotāju ievērībai

Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2016. gada novembrī

Janīna Jalinska 21.11.

 

28.11.

Naujenes jaunatnes un sporta

centrs, Daugavas iela 34, Krauja

Randenes pamatskola

14.00-15.00

 

14.00-15.00

Arvīds Kucins 14.11. Daugavpils novada dome 13.00-16.00
Daina Amosova  

10.11.

24.11.

 

Sventes Tautas nams

Kalkūnes pagasta pārvalde

18.00-20.00 14.00-17.00
Jānis Belkovskis 07.11.

21.11.

 

Špoģu vidusskola

Malnavas koledžas izglītības programmu  īstenošanas vieta “Višķi”

15.00-18.00

15.00-17.00

Andrejs Bruns 07.11. 22.11. Laucesas kultūras nams, Mirnijs Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa 9.00-12.00

9.00-12.00

Valērijs Hrapāns 10.11.

15.11.

Sventes Tautas nams

Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”

18.00-20.00 10.00-12.00
Roberts Jonāns 15.11. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns 07.11.

28.11.

Salienas pagasta pārvalde

Višķu pagasta pārvalde

13.00-16.00

13.00-16.00

Edgars Kucins 10.11.

 

15.11.

 

Sventes Tautas nams

 

Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja

18.00-19.00

 

14.00-18.00

Jānis Kudiņš 07.11.

 

21.11.

Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
13.00-15.00

 

13.00-15.00

Janīna Kursīte 04.11.

 

 

11.11.

 

14.11.

 

24.11.

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

 

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

 

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils

10.00-12.00

 

 

10.00-12.00

 

 

10.00-12.00

 

10.00-12.00

Juris Livčāns   Iedzīvotāju pieņemšana novembrī nenotiks  
Anita Miltiņa 07.11.

21.11.

SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils

9.00-12.00

9.00-12.00

Vjačeslavs Moskaļenko 10.11. Sventes  Tautas nams 18.00-20.00
Aivars Rasčevskis 07.11.

14.11.

Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

15.00-18.00

15.00-18.00

Aleksandrs Sibircevs 01.11.

22.11.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Aleksandrs Studeņņikovs 28.11. Biķernieku pagasta pārvalde 8.30-9.30