Iedzīvotāju ievērībai!

                             Daugavpils novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2016. gada augustā

Janīna Jalinska 18.08. 26.08. 31.08. Līksnas pagasta pārvaldeMedumu pagasta pārvaldeVišķu pagasta pārvalde 8.00-9.00
13.00 -14.00
14.00 -15.00
Arvīds Kucins Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Daina Amosova 10.08. 20.08. Kalkūnes iela 20, Kalkūni, Kalkūnes pagasts  Kalkūnes  pagasta pārvalde 17.00-19.00
15.00-17.00
Jānis Belkovskis 08.08. 22.08. Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta „Višķi”Špoģu vidusskola 10.00-12.00
14.00-17.00
Andrejs Bruns 09.08. 15.08. Sabiedriskais centrs „Laucesa”, Laucesa Laucesas kultūras nams, Mirnijs 9.00-12.00
9.00-12.00
Valērijs Hrapāns 10.08.
16.08.
Kalkūnes iela 20, Kalkūni, Kalkūnes pagasts  Biķernieku pagasta pārvalde 17.00-19.00
9.30-11.30
Roberts Jonāns 09.08. Sventes pagasta pārvalde 10.00-12.00
Viktors Kalāns 15.08.
29.08.
Laucesas pagasta pārvaldeDubnas pagasta pārvalde 13.00-16.00
13.00-16.00
Edgars Kucins 10.08.
16.08.
Kalkūnes iela 20, Kalkūni, Kalkūnes pagasts Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja 17.00-19.00
15.00-18.00
Jānis Kudiņš 01.08.
15.08.
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13-215, Daugavpils
13.00-15.00
13.00-15.00
Janīna Kursīte 19.08.
26.08.
Latgales partijas birojs, Rīgas iela 20, DaugavpilsLatgales partijas birojs, Rīgas iela 20, Daugavpils 9.00-12.00
9.00-12.00
Juris Livčāns 12.08. Vecsalienas pagasta pārvalde  9.30-11.00
Anita Miltiņa 08.08.
22.08.
SIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, DaugavpilsSIA „LLKC”, Sēlijas iela 25, Daugavpils 9.00-12.00
9.00-12.00
Vjačeslavs Moskaļenko 03.08. 10.08.
17.08. 26.08. 30.08.
Tabores pagasta pārvaldeKalkūnes iela 20, Kalkūni, Kalkūnes pagasts Medumu pagasta pārvaldeNaujenes kultūras centrs, LocikiLīksnas pagasta pārvalde 9.00-10.00
17.00-19.00 11.00-12.00
16.30-17.30
9.00-10.00
Aivars Rasčevskis 04.08.
11.08.
Daugavpils novada domeDaugavpils novada dome 9.00-12.00
10.00-13.00
Aleksandrs Sibircevs 09.08.
23.08.
Sventes vidusskolaSventes vidusskola 15.00-17.00
16.00-18.00
Aleksandrs Studeņņikovs 28.08. Biķernieku pagasta pārvalde 8.30-9.30