Iedzīvotāju sapulce

Šī gada 14.februārī plkst. 14.00 Medumu Tautas namā notiks Medumu pagasta iedzīvotāju sapulce.

Darba kārtībā:

  • Medumu pagasta pārvaldes atskaite par paveikto darbu 2016.gadā.
  • Tikšanās ar Daugavpils novada domes un Daugavpils novada pašvaldības vadību.