Informācija zemes īpašniekiem un lietotājiem Medumu pagastā

—– Cienījamie zemes īpašnieki un lietotāji!

Lūdzam iepazīties ar sarakstu par LAD datiem par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi Medumu pagastā.

Gadījumā, ja Jums ir pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātiem, Jums līdz 2016.gada 1.aprīlim ir iespēja iesniegt Daugavpils novada domē vai Medumu pagasta pārvaldē iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu  lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.

Neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme