Publiskais interneta piekļuves punkts

Adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Darba laiks:
Pirmdiena: 08.00-17.00
Otrdiena: 08.00-17.00
Trešdiena: 08.00-17.00
Ceturtdiena: 08.00-17.00
Piektdiena: 08.00-17.00
Sestdiena, svētdiena: brīvdiena
Mērķis:  paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.
Pakalpojumi:

  • A4 melnbalta formāta lapu kopēšana.
  • A4 melnbalta formāta izdruku veikšanu uz tīkla printera (drukas serveris);
  • A4 formāta dokumentu skenēšana
  • interneta, e-pasta, sociālo tīklu izmantošana (komunikāciju serveris).

Konsultācijas:

  • e-pastkastītes izveidošanā
  • interneta resursu izmantošanā
  • rēķinu apmaksā ar interneta starpniecību (ja apmeklētājam ir bankas karte vai internetbankas pieslēgums).