Ir uzsākta projekta “Medumu ezera publiskās atpūtas zonas (Medumu parkā) labiekārtošana un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” realizācija

Ir uzsākts Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstītā pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātes ietvaros atbalstītais projekts „Medumu ezera publiskās atpūtas zonas (Medumu parkā) labiekārtošana un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (projekta Nr.12-03-ZL16-Z401201-000006), kuru izstrādāja un iesniedza biedrības „Medumu ezers” valdes priekšsēdētājs Jurijs Lavrentjevs.—–

Projekts tika atbalstīts Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībā „Kaimiņi”, pēc kā Lauku atbalsta dienests izskatīja, atbalstīja un piešķīra līdzekļus 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta kopējās izmaksas ir 19 974.24Ls (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri lati divdesmit četri santīmi), tajā skaitā Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums (90%) 17 976.82Ls (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši lati astoņdesmit divi santīmi), pārējos 10% no kopējām izmaksām 1997.42Ls (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit septiņi lati četrdesmit divi santīmi) apmērā sedz Daugavpils novada dome.

Projektu realizēs SIA “LD Būve” pieredzējušie speciālsiti.

Projekta ietvaros tiks demontēts vecais un saplaisājušais asfalta segums 30m2, uzstādītas jaunas celiņa apmales (280t.m.), ierīkots jauns celiņš 350m2, ierīkota 1 jauna pludmales ģērbtuve, 1 biotualete, uzstādītas 10 atkritumu urnas, 16 soli, 2 galdi, 4 baļķu soli, viena velosipēdu novietne 6 velosipēdiem, kā arī atjaunots zālājs.

Šobrīd jau ir noņemts vecais asfalta segums un sākti darbi pie jaunā bruģētā celiņa ierīkošanas un apmaļu uzstādīšanas.

Jaunajam celiņam noņemts asfalta segums un tiek izlīdzinātas smiltis

Topošais celiņš no citas puses

Jaunā celiņa malas jau ir skaidri redzamas

Strādnieki izlīdzina smilšu pamatni