Izglītība

Sventes vidusskolas struktūrvienība (Medumos)
adrese – Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
tālr.65 471 574
e-pasts:  skola@medumi.lv

direktors – Aleksandrs Sibircevs

vadītāja – Vita Skvorcova

Trīs izglītības programmas:

 1. piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai;
 2. pamatizglītības programma;
 3. vispārējās vidējās izglītības programma.

Skolā strādā 10 skolotāji.

Skolas prioritātes:

 1. skolēnu un skolotāju sadarbība;
 2. materiāli – tehniskās bāzes pilnveidošana.

Tradīcijas:

 1. Pirmā zvana svētki;
 2. Ekskursijas;
 3. Lāčplēša dienai veltīts turnīrs;
 4. Konkurss” Erudīts”;
 5. Literāri – muzikāli pasākumi;
 6. Ziemassvētku pēcpusdiena;
 7. Jaungada balle;
 8. Atvadas ziemai;
 9. Grāmatu svētki;
 10. Skolas jubileja;
 11. Pēdējā zvana svētki;
 12. Izlaidums;
 13. Sporta svētki.

Skolas pulciņi:

 1. Kokapstrāde;
 2. Tautas deju kolektīvi: 1-4.klases;
 3. Dramatiskais pulciņš ”Maska”;
 4. Marionešu teātris;
 5. Pop – grupa;
 6. Instrumentālie ansambļi: 1.-4.klases;
 7. Novadpētnieki;
 8. Vides draugi;
 9. Telpu dizains.

Medumu speciālā pamatskola

 • adrese – Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
 • tālr.65471574
 • e-pasts: specskola@medumi.lv
 • direktors – Ēriks Lukmans
 • direktora vietniece audzināšanas jomā – Zoja Jevdokimova
 • direktora vietniece izglītības jomā -Inga Ruskule

Skolā strādā 36 skolotāji.

Skolēniem tiek piedāvātas 7 akreditētas speciālās mācību programmas:

 1. Speciālā pirmskolas programma;
 2. 4 speciālās pamatizglītības programmas;
 3. 2 profesionālās izglītības programmas ar specialitāti pavāra palīgs un pārdevēja palīgs

Skolas pulciņi:

 1. Sporta pulciņš;
 2. Rokdarbu pulciņš;
 3. Kulinārijas pulciņš;
 4. Lasīšanas pulciņš;
 5. Ritmikas pulciņš;
 6. Datorapmācības pulciņš;
 7. Dabaszinību pulciņš;
 8. Ārstnieciskās vingrošanas pulciņš.

Skolas tradīcijas:

 1. Pirmā septembra svētki;
 2. Dzejas diena;
 3. Rudens pārgājiens;
 4. Miķeļdienas tirgus;
 5. Skolotāju diena;
 6. Lāčplēša diena;
 7. Mārtiņi;
 8. Latvijas Republikas proklamēšanas diena;
 9. Ziemassvētku klusais vakars;
 10. Jaungada balle;
 11. Konkurss “Pop- iela”;
 12. Veselības dienas;
 13. Projektu nedēļa;
 14. Valentīna diena;
 15. Priekšmetu nedēļas;
 16. Lieldienu sarīkojums;
 17. Skolēnu darbu izstādes;
 18. Skolēnu dzimšanas dienas svinēšana;
 19. Darba svētki;
 20. Mātes diena;
 21. Pēdējā zvana svētki.