Izmantojiet iespēju un piedalieties Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmā

Arī šogad Daugavpils novada dome īsteno skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, lai veicinātu Daugavpils novada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniegtu  iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas, tādējādi  radot izpratni par profesijām un gūstot pirmo praktisko pieredzi.

Programmā var piedalīties skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā vai kuri mācās Daugavpils novada izglītības iestādēs. Skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novadā, bet kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, tiks nodarbināti pēc Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnu nodarbināšanas.

Darbs skolēniem tiks piedāvāts laika posmā no 2018. gada 4. jūnija līdz 31. augustam. Darba vietas skolēniem tiks nodrošinātas Daugavpils novada teritorijā darbojošos uzņēmumos un novada pašvaldības iestādēs.

Programmai ir šādi nosacījumi:
Pašvaldība nodrošina finansējumu darba algas apmaksai:

 • ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā:
  • 10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi;
  • 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi.
 • valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā 2018. gadā;
 • piemērojot koeficientu 1,1 lauksaimniecībā nodarbinātiem (lauksaimniecības palīgstrādnieks);
 • kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu segšanai.

Pieteikšanās kārtība:

 • Darba vietas tiek publicētas Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv – līdz 06.04.2018.
 • Skolēnu pieteikumus pieņemam no 09.04.2018. līdz 09.05.2018. Daugavpils novada pagastu pārvaldēs un Daugavpils novada domē, 29. kabinetā
 • Rezultātus paziņosim skolēniem un darba devējiem: sākot ar 14.05.2018.

Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma
Skolēna pieteikums

 

Neskaidrību gadījumā sazinieties
t. 65422284