Izsludināts jauns publiskais iepirkums MPP 2016/3

Medumu pagasta pārvalde izsludina publisko iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā „Malkas piegāde Medumu pagasta pārvaldei 2016.gadā”. Piegādes vieta –  Medumu pagasta pārvaldes malkas noliktava (Draudzības iela 4, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460). Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams mājas lapā internetā www.medumi.lv sadaļā „Iepirkumi”. —–

Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā pretendenti var iepazīties arī ierodoties Medumu pagasta pārvaldes 2.stāvā (Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads), no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 830 līdz 1630